Yabancı Fıkra: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar, World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları Amerikan Fıkraları, İngiliz Fıkraları, İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks",

Copyrighted 2001-2014

 

yabancı fıkralar

 

YABANC FIKRALAR -- 08

 

yabancı fıkralar

 
 
 

 

SOME CORRESPONDENCE !

Ne Mesajlaşma Ama !! veya

Mesajlaşmanın Böylesi !!

Dear Dad,

$chool i$ really great. I am making lot$ of friend$ and $tudying very hard. With all my $tuff, I $imply can't think of anything I need, $o if you would like, you can ju$t $end me a card, a$ I would love to hear from you.
Love, Your $on

And The Reply:

Dear Son,
I kNOw that astroNOmy, ecoNOmics, and oceaNOgraphy are eNOugh to keep even an hoNOr student busy. Do NOt forget that the pursuit of kNOwledge is a NOble task, and you can never study eNOugh.
Love, Dad

the pursuit of knowledge is a noble task = bilgi peşinde koşmak kutsal bir uğraştır (task, başka yerlerde çoğu zaman "görev, vazife" anlamı verecektir)...

 

yeni fıkra

 

THE WRONG MESSAGE !

Typing in the wrong e-mail address could cause some serious harm.
Consider the case of the Illinois man who left the snow-filled streets of Chicago for a vacation in Florida.

His wife was on a business trip and was planning to meet him there the next day. When he reached his hotel, he decided to send his wife a quick e-mail. Unable to find the scrap of paper on which he had written her e-mail address, he did his best to type it in from memory.

scrap of paper = kağıt parçası...

Unfortunately, he missed one letter, and his note was directed instead to an elderly preacher's wife, whose husband had passed away only the day before.

missed one letter = bir harf atladı... elderly preacher = yaşlı vaiz... to pass away = ölmek, "ebediyete intikal etmek"...

When the grieving widow checked her e-mail, she took one look at the monitor, let out a piercing scream, and fell to the floor in a dead faint.

grieving widow = yastaki (üzüntülü) dul bayan... [erkek = widower -- yani onlarda erkek bizdeki gibi "bekar" kalmıyor, o da dul kalıyor]... piercing scream = kulakları tırmalayan [delici] bir çığlık... in a dead faint = ölü gibi baygın...

At the sound, her family rushed into the room and saw this note on the screen:

at the sound = bu ses üzerine...

Dearest Wife, Just got checked in. Everything prepared for your arrival tomorrow. Signed, Your eternally loving husband.

P.S. Sure it is hot down here.

 

yeni fıkra

 

MEN CAN NEVER WIN !

Erkek Asla Kazanamaz! (Erkeğin Bir Kadına Galebe Çalmasının Mümkünatı Yok!)

A man and his wife had had a row over some trivial matter and were giving each other the silent treatment. This had gone on for a whole fortnight.

had had a row = (ağız) kavga(sı) etmişlerdi -- row /RAU/... over some trivial matter = entipüften bir mesele yüzünden)... were giving each other the silent treatment = birbirleriyle konuşmuyorlardı ("birbirlerine sessizlik muamelesi uyguluyorlardı" kavramından)... had gone on for a whole fortnight = tam onbeş gündür süregelmişti...

One evening, the man realized that he would need his wife to wake him at 5:00 AM for an early morning business flight to Ankara. Not wanting to be the first to break the silence, he finally wrote on a piece of paper, "Please wake me at 5:00 AM."

realize = Bu sözcük karşınıza çıktığı zaman %99 olasılıkla (burada olduğu gibi) "anlamak, kavramak, kafasına dank etmek" anlamı taşıyacaktır. Türkçeye girmiş olan "gerçekleştirmek, realize etmek" anlamını taşıma şansı ancak %1... to break the silence = koınuşmağa başlamak. ("sessizliği kırmak" kavramından)...

The next morning the man woke up, only to discover it was 9:00 AM and that he had missed his flight.
only to discover = ama gördü ki... (dipnota bknz)

He noticed a piece of paper by his bedside lamp.
bedside lamp = başucu lambası...

The paper said, "It is 5:00 AM. Wake up."

"Only + mastar" şeklindeki yapı:

"Only" sözcüğünün bu ilginç kullanımı için şu örneklere de bknz:. 1. "He rushed to see his friend only to learn that he had already left." = ama öğrendi ki arkadaşı oradan ayrılmıştı... 2. "The police went back to the house only to discover that it was all deserted." = Polisler yeniden eve döndüler, ama gördüler ki terkedilmişti... 3. "He decided that he wanted that car and went back to offer a new price only to find that it was sold ten minutes before he could get there." = ... ve yeni bir fiat teklif etmnek için geri döndü, ama gördü ki on dakika önce satılmıştı...

Bu cümlelerden dilerseniz "only" sözcüğünü çıkarabilirsiniz de... Anlam değişmez, fakat yapıyı bilmeyen öğrenci için önemli ipucunu yoketmiş olursunuz... Cümlede bulunsun yada bulunmasın, "only" = "ama, fakat, lakin" anlamını iletiyor. Biliyorsunuz, mastar kullanmak, olağan durumda amaç belirtir; burada ise "ama" kavramını çıkarırsanız cümle saçmasapan bir anlam kazanacaktır: ***""Öğrenmek için döndü... görmek amacıyla döndü..." gibi yanlış yorumlardan sakınınız...

 

ingilizce seti süper

fikralar     .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.   fikralari

ingilizce seti süper

 

THE CENTİPEDE !

A man was lonely so he went to the pet store to buy an unusual pet. He bought a centipede.

When the man got home and had set up the centipede's home, he decided to take it out to lunch. He went over and asked, "Do you want to go to lunch with me?" He waited for an answer but got none.

He asked again, "Do you want to go out to lunch with me?" After getting no answer, he waited a minute, and then asked again, "Do you want to go out?"

Well, he was getting a little mad, so then he got closer to the box and said a little louder, "Do you want to go out to eat?"

getting a little mad = biraz (=bir hayli) öfkelenmeğe başlamıştı...

He heard a tiny voice say, "I heard you the first time. I am putting on my shoes!"

Centipede... Türkçe'de "kırkayak" dediğimiz hayvan... Sözcüğün etimolojisine bakılırsa, Britanya'da kırkayaklar yüz ayaklı... Kimi kültürlerde ise, "kırkdört ayak", "seksen sekiz ayak" gibi adlar verildiğini duymuştum. Acaba hangimiz yanlış saydık?

 

yeni fıkra

 

A MULE FOR HIRE

 

A newlywed farmer and his wife were visited by her mother, who immediately demanded an inspection of the place. While they were walking through the barn, the farmer's mule suddenly kicked the mother-in-law in the head, killing her instantly.

 

newlywed = yeni evli (aşağıdaki notlara bknz)... to demand = istemek, talep etmek... inspection = gözden geçirme, teftiş... inspector = müfettiş (to inspect, fiilinden)... barn = çiftlik ahırı, veya samanlık vb gibi çiftlik ambarı yerler... mule = katır... mother-in-law = kayınvalde... instantly = anında...

 

DEYİM: as obstinate as a mule = as stubborn as a mule: He is as obstinate as a mule = Katır gibi inatçıdır...

At the funeral service a few days later, the farmer stood near the casket and greeted folks as they walked by. The pastor noticed that whenever a woman would whisper something to the farmer, he would nod his head "yes" and say something. Whenever a man walked by and whispered to the farmer, he would shake his head "no" and mumble a reply.

 

funeral service /fyu-nırıl/ = cenaze töreni... casket = (US) tabut [GB ve US: coffin daha yaygındır]... pastor = papaz (farklı mezheplerde papazlara farklı adlar verilebiliyor; buradaki sözcükte de daha çok "köy papazı" anlamı var)...

 

MEALEN ÇEVİRİ: = Kadınlar alçak sesle birşeyler söyleyince, bizim çiftçi başıyla onaylıyor; erkeklere ise "hayır" anlamında başını sallayıp birşeyler mırıldanıyordu...

Curious, the pastor later asked the farmer what that was all about. The farmer replied, "The women would say, 'What a terrible tragedy' and I would nod my head and say, 'Yes, it was.' The men would ask, 'You wanna sell that mule?' and I would shake my head and say, 'Can't. It's all booked up for a year.'"

 

curious = meraklı, merak içinde (ayrıca, "tuhaf, acaip" anlamında das kullanılır)... asked what that was all about = bütün bunların ne anlama geldiğini sordu... wanna = (colloquial = konuşma dilinde) = want to... to book = bilet, yer vb ayırtmak... ÇEVİRİ:  all booked up for a year = bir yıllığına tamamen tutulmuş durumda...

 

 LANGUAGE TIPS

"Newlywed" (newly-wed): Hernekadar dilde "to wed" fiili varsa da, kullanım kolaylığı bakımından, "to get married" (= evlenmek) ve "to marry somebody" (= birisi ile evlenmek) deyimleri tercih etmenizi öneririm:

 ÖRNEKLER:  She's going to get married next week... She's going to marry her dream man...

Russell Crowe is to wed on his birthday. Oscar-winning actor Russell Crowe has announced he will get married on his birthday. He is going to marry Danielle Spencer, his long-time girlfriend.

Hanımlar, İşte asılganların burnunu kırmmanız için harika bir tümce: I wouldn't marry you even if you were the last man on earth! [Dünyada kalan son erkek bile olsan yine de seninle evlenmezdim!!]

"EVLENME, NİKAH TÖRENİ" karşılığı olarak herzaman için WEDDING kullanılır. Tabii, bizdeki "DÜĞÜN" karşılığı ise WEDDING PARTY...

    fıkra fıkralar    komik fıkra 03

 

 

MUST LEARN !!

A man went to the Police Station wishing to speak with the burglar who had broken into his house the night before. "You'll get your chance in court," said the Desk Sergeant.

"No, no, no!" said the man. "I want to know how he got into the house without waking my wife. I've been trying to do that for years!"

 

yeni fıkra

Yabancı Fıkralar: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar,

World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

Copyrighted 2001-2014

yeni fıkra

 

WHO'S THE BOSS

A boss was complaining in a staff meeting the other day that he wasn't getting any respect. Later that morning he went to a local sign shop and bought a small sign that read, "I'm the Boss". He then taped it to his office door. Later that day when he returned from lunch, he found that someone had taped a note to the sign that said. "Your wife called, she wants her sign back!

to tape = (burada) bant ile yapıştırmak...

 

yeni fıkra

 

BEWARE OF THE DOG

Upon entering a little country store, the stranger noticed a sign saying, "DANGER! BEWARE OF DOG!" posted on the glass door.

country store = köy dükkanı... (DİKKAT: country = 1. ülke, memleket; 2. köylük yer, kırsal kesim, şehir dışı)... posted on the glass door = cam kapıya asılı... [Neden başlıkta THE DOG, ama ilanda yalnızca DOG ? Siz yanıtlayın -- yada bana mail atın]

Inside, he noticed a harmless old hound dog asleep on the floor near the cash register. He asked the store's owner, "Is that the dog folks are supposed to beware of?"

"Yep," the proprietor answered. "That's him."

hound = tazı, av köpeği... cash register = kasa... folk = (burada) insanlar... (Bizdeki, "Hey, millet, hadi sinemaya gidelim" deki gibi bir kullanım)... are supposed to = (burada) olmaları gereken... beware of sth = (birşeye karşı) dikkatli olmak, temkinli olmak, kendini sakınmak... yep = evet, "yes" (USA)... proprietor = sahibi, (burada) dükkan sahibi)...

The stranger couldn't help being amused. "That certainly doesn't look like a dangerous dog to me," he chuckled. "Why in the world did you decide to post that sign?"

"Because," the owner replied. "Before I posted that sign, people kept tripping over him."

couldn't help being amused = bunu komik bulmamak elinde değildi; komik bulmaktan kendini alamadı... [can't help + gerund, yani fiilin -ing'li ad hali = elinde olmamak, kendini alamamak)... "I can't help loving you"]...

to amuse = eğlendirmek... amusement = eğlence (ama, şenlik yada "oturak âlemi" anlamında değil; hoşa gittiği için çalışma dışı yapılan birşey anlamında)... to chuckle = "kıkır kıkır" gülmek, kıkırdamak, eğlenceli bulduğu için kısa ve hafif gülme... Why in the world = pekiştirici bir anlatım; neden yahu? neden Allah aşkına? gibi birşey... trip over = ayağı takılıp düşmek...

 

yeni fıkra

 

THAT EXPLAINS IT !!

A very small skinny man went to a lumberjack contest once and watched it for some time... big burly lumberjacks hacking at trees, sweating, muscles bulging.

skinny = sıska, bir deri bir kemik... lumberjack = oduncu, ormandan odun kesen... contest = yarışma... [beauty contest = güzellik yarışması]... burly = iriyarı, irikıyım... to hack = balta vb gibi bir alet kullanarak kaba kesim yapmak, baltayı sallamak... [Çağdaş "hacker" sözcüğünün de kökü]... to bulge = çok iri olmak, yerinden fırlayacak derecede iri olmak... yerine sığamayarak dışarı taşmak...

He went to the organizers and asked if he could take part in the contest. The people there were quite amused by the skinny guy and he was told he surely could do so.

the people there = oradaki insanlar... were quite amused = bir hayli komik buldular... could do so = "öyle" yapabileceğini (yani, yarışmaya katılabileceğini)...

So the skinny guy got an ax, and hacked at a 100 year old oak. With exactly one swing, the tree fell. People ran to the guy and asked him where he learned to do this.

ax, veya, axe = balta... oak (oak tree) = meşe ağacı...

"In the desert" the fellow replied.

"But there aren't any trees in the desert."

"Not anymore. Not after I've been at it."

"Artık yok. Benim işe giriştiğimden/yaptığımdan beri artık yok..."

 

yeni fıkra

ingilizce seti süper

fikralar     .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.   fikralari

süper fıkralar

yeni fıkra

 

THE NEED !!

The young lady was on her n'th visit to a matchmakers firm, having got more and more desperate in years to find herself a husband to her heart's content. She put in her usual request: "I'm looking for a spouse. Can you please help me to find a suitable one?"

matchmaker = çöpçatan... spouse [spauz] = eş (kadın veya erkek)...

The marriage officer said, "Your requirements, please."

"Well, let me see. Needs to be good-looking, polite, humorous, sporty, knowledgeable, good at singing and dancing. Willing to accompany me the whole day at home during my leisure hour, if I don't go out, and --"

your requirements? = talepleriniz?.. be willing to + mastar = istekli, gönüllü olmak...

The list of her requirements went on and on. It was seemingly endless: "Telling me interesting stories when I need a companion for conversation and be silent when I want to rest... Humour me when I am in a temper, and not fail me when I am elated..."

went on and on = bitmek tükenmek bilmiyordu... humour smb = huyuna gitmek, idare etmek... in a temper = kafası bozuk, asabi... elated = coşkulu ve uçuyor...

The officer listened carefully and replied,

"Hmmmm, I think I understand. You need a television."

 

yeni fıkra

 

THE WOW OF SILENCE

A guy joins a monastery and takes a vow of silence. he's allowed to say two words every 7 years.

monastery [mo-nıstri] = manastır... wow of silence /wau/ = sessizlik yemini...

After the first 7 years, the elders bring him in and ask him for his 2 words. "cold floors," he says. They nod and send him away.

elders = "yaşlılar", burada kilisenin büyükleri... to nod = "evet" anlamına başını sallamak... tersi : to shake one's head...

7 more years pass and they bring him in for his 2 words. he clears his throat and say, "Bad food." They nod and send him away.

cleared his throat = (konuşma öncesi) öksürerek boğazını temizledi...

7 more years pass and they bring him in for his 2 words. "I quit," he says. "That's not surprising," the elders say. "you've done nothing but complain since you got here."

I quit. = Bırakıyorum, ayrılıyorum... (Örneğin, işinizi bırakırken, veya iskanbil masasını terkederken de kullanabilirsiniz...)

 

yeni fıkra

 

IN THE ASYLUM

Late one night at the insane asylum one inmate shouted: "I am Napoleon!"

Another one said: "How do you know?" The first inmate said: "God told me!"

A voice from another room shouted: "I did NOT!"

insane asylum = mental asylum = akıl hastalıkları hastanesi, tımarhane... asylum = sığınılacak yer (zaten burası da insanların dışardaki zırdelilerin şerrinden kaçıp sığındıkları yer değil mi!)... political asylum = siyasi sığınma... to seek political asylum = iltica hakkı istemek... inmate /in-meyt/= "içerdekilerden biri"... Nitekim hapishaneden söz ederken de aynı sözcük "mahkum" anlamı taşıyacaktır...

 

yeni fıkra

Yabancı Fıkralar: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar,

World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

Copyrighted 2001-2014

yeni fıkra

 

THE DUMB AND THE DEAF

Harold the Dumb and Deaf David are out in the woods hunting, when David falls to the ground. He doesn't seem to be breathing, his eyes are rolled back in his head.

Aptal Harold ile Sağır David... his eyes...etc = gözbebekleri geriye kaymış...

Harold whips out his cell phone and calls 911. He gasps to the operator, "My friend looks like he's dead! What can I do?"

whips out = hızla çıkarır... gasps = zorlukla, kesik kesik veya zorla nefes alıyormuş gibi...

The police operator, in a calm soothing voice says, "Just take it easy. I can help...


...First, lets make sure he's dead."

...There is a silence, then a shot is heard... Then Harold speaks again: "OK, now what...?"

calm = sakin... soothing = sakinleştiren, rahatlatan... "First, let's make sure he's dead." = Önce, öldüğünden emin olalım... Bir silah sesi işitilir... "OK, now what?" = Tamam, şimdi ne yapacağım?

    fıkra fıkralar    komik fıkra 03

 
 
 

Yabancı Fıkralar: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar,

World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları

Amerikan Fıkraları, İngiliz Fıkraları,

İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

Copyrighted 2001-2014

TIKLAYINIZ... Ayrı Pencere Açılacaktır

 WEBSİTE     TESTLER     KARİKATÜR     EĞLENCE

 

ingilizce seti süper

fikralar     .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.   fikralari

süper fıkralar

TIKLAYINIZ... Ayrı Pencere Açılacaktır