Yabancı Fıkra: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar, World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları Amerikan Fıkraları, İngiliz Fıkraları, İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks",

Copyrighted 2001-2014

 

yabancı fıkralar

 

YABANC FIKRALAR -- 03

 

yabancı fıkralar

 
 
 

 

A CONDITIONED REFLEX

fıkra A guy in a taxi wanted to speak to the driver so he leaned forward and tapped him lightly on the shoulder.

conditioned reflex /kın--şın(d)rif-LEKS/ = şartlı refleks, koşullanmış refleks... guy = adam (kimi zaman saygısız sayılabilecek bir sözcük; argo sayılacağı ortamlar da olabilir; Amerikanca'da daha kabul edilebilirliği var...

leaned forward = öne eğildi... leaned forward = öne doğru eğildi... tapped ... lightly on the shoulder =hafifçe omzuna vurdu (tıkladı) -- /æ/ ile okuyunuz, /d/ ile bitiriniz: /TÆPD/...

fıkra The driver screamed and jumped up in the air and the car jumped the curb, demolished a lamppost and came to a stop inches from a
shop window.

screamed = çığlık attı... (the driver) jumped up (in the air) = (korku veya şaşkınlıkla) yerinden sıçradı... (the car) jumped the curb = kaldırıma çıktı...

to demolish = yıkıp yok etmek, yerle bir etmek (örneğin, belediye ekiplerinin gücü yettiği ruhsatsız gecekonduları yıkması gibi)... came to a stop inches from = birkaç inç kala durdu... shop window = vitrin...

fıkra The startled passenger said, "I didn't mean to frighten you, I just wanted to ask you something."

startled = şaşırmış ve/veya ürkmüş; (to startle /STA:-tl/ = irkilmek, irkiltmek)... I didn't mean to frighten you. = Sizi korkutmak istememiştim; maksadım sizi korkutmak değildi...

fıkra The taxi driver said, "Not your fault sir. It's my first day as a cab driver. I've been driving a hearse for the past 10 years".

cab driver = taksi şöförü... hearse /HÖ:S/ = cenaze arabası... (Brit. İngilizce'sinde, /r/ sesini telaffuz etmiyoruz)...

"Sizin hatanız değil, efendim. Taksi şöförü olarak bu ilk günüm. Son on yıldır cenaze arabası kullanıyordum da..."

 

yeni fıkra

 

ROLL UP THE WINDOWS !!

sarışın fıkrası A blonde was driving back from the mall when there was a terrible hail storm. Huge hail stones the size of golf balls pelted her car leaving it full of dents.

mall -- USA -- alışveriş merkezi... hail = dolu (yağış şekli)... to pelt = (küçük taşlarla) "taş" yağmuruna tutmak... dent = çizik, bere, küçük göçüntü, çöküntü...

sarışın fıkrası She drove to the body shop and asked what she should do. The body man explained what needed to be done and that it would cost at least $4000 to repair.

body shop/man = kaportacı... explained what needed to be done = yapılması gereken şeyleri anlattı...

sarışın fıkrası She said that was too much and wasn't there some other way to fix it. The body man decided to have a little fun and said, "Well, you could blow into the tail pipe real hard and they might pop back out."

and wasn't there...etc = sınav ingilizcesi için doğru gramer : "and asked if there wasn't"... tail pipe = egzos borusu... blow into the pipe real hard = kuvvetle üflemek...

(DİKKAT: Sınav İngilizce'sinde "real" sıfat kabul edilir ve yanlış sayılır. Bu kullanım konuşma diline yerleşmiş olmasına rağmen, sınavlarda "really" -- zarf, adverb -- kullanınız.)

sarışın fıkrası She decided to give it a try before spending that much money. She drove home and was in the garage with her lips wrapped around the exhaust pipe when her equally blonde neighbour came over to visit.

give it a try = bir denemek... wrapped around = etrafına tamamen sarıp sarmalamak... equally blond = aynı derecede "sarışın" (mecazi)...

sarışın fıkrası "What are you doing?!" she shrieked, thinking she had just prevented her friend from committing suicide.

to shriek = çığlık atmak...

sarışın fıkrası "I'm blowing into the tail pipe real hard to pop all these dents out of my car," she explained.

to pop = pıtrak gibi fışkırmak veya fışkırtmak...

sarışın fıkrası "Well, silly, it's never going to work" replied her neighbour.

(You) silly = (burada) budala sen de!..

sarışın fıkrası "Why not?" asked the blonde.

sarışın fıkrası "Because you've got to roll up the windows first."

Çünkü önce arabanın camlarını kapatmalısın!... ("Roll" fiilinin kullanılması, çevirerek kapatma kolundan dolayı...)

 

yeni fıkra

Yabancı Fıkralar: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar,

World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları

Amerikan, İngiliz, İskoç, İrlanda Fıkraları,

 

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

Copyrighted 2001-2014

yeni fıkra

 

ANOTHER BLONDE JOKE

yabancı fıkra Returning home from work, a blonde was shocked to find her house ransacked and burglarized. She telephoned the police at once and reported the crime.

to ransack = yağmalamak, tarümar etmek... burglar = gizlice giren hırsız...

yabancı fıkra A call was broadcast on all channels and a K-9 unit patrolling nearby was the first to respond.

call = çağrı... to broadcast = yayınlamak... K-9 unit = K-9 köpekli birim... to patrol /pıt-ROLL/ = devriye gezmek...

yabancı fıkra As the K-9 officer approached the house with his dog on a leash, the woman ran out on the porch, stopped at the sight of the cop and his dog, then sat down on the steps, put her face in her hands and moaned, "I come home to find all my possessions stolen. I call the police for help, and what do they do? They send me a BLIND policeman!"

on a leash /Lİ:Ş/ = tasmaya bağlı, tasmada... porch = ön sundurma, veranda... to moan = inleyip sızıldanmak... all my possessions = bütün eşyalarım, varım yoğum...

"Yardım için polis çağırıyorum. Ve şu yaptıkları işe bakın! KÖR bir polis memuru göndermişler!"

 

yeni fıkra

 

COMPLETE WITH A BROOM

fıkra A woman was waiting in the checkout line at a shopping center. Her arms were heavily laden with a mop and broom and other cleaning supplies.

checkout line = kasa çıkış sırası (kuyruğu)... heavily laden with = ağır yüklü, tepeleme dolu... (laden = "yüklü, yüklenmiş": to load, fiilinin günümüzde yalnız sıfat olarak kullanılan eski past participle biçimi)... mop = temizlik paspası ("vileda" tipi)... broom /BRU:M/ = uzun saplı süpürge, çalı süpürgesi ("cadıların" kullandığı türden)... cleaning supplies = temizlik malzemesi...

fıkra By her actions and deep sighs, it was obvious she was in a hurry and not happy about the slowness of the line.

fıkra When the cashier called for a price check on a box of soap, the woman remarked indignantly, "Well, I'll be lucky to get out of here and home before Christmas!"

deep sighs = derin iç çekmeler... called for a price check = bir fiatı kontrol etmeleri için görevli arkadaşına seslendi... to remark = belirtmek, söylemek... indignantly /in-DİG-nıntli/ = öfkeyle, sabrı taşmış olarak, artık dayanamayarak...

fıkra "Don't worry, ma'am," replied the clerk. "With that wind kicking up out there and that brand new broom you have here, you'll be home in no time."

wind (which is) kicking up out there = dışarda kuvvetle esen, tozu dumana katan rüzgar... brand new = yepyeni, yesyeni...

 

yeni fıkra

 

ingilizce seti süper

fikralar     .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.   fikralari

ingilizce seti süper

TIKLAYINIZ... Ayrı Pencere Açılacaktır

 

yeni fıkra

 

THROUGH THE MAGNIFYING GLASS

magnifying glass = büyüteç...

doktor fıkrası A man and his wife were making their first doctor visit prior to the birth of their first child.

 prior to = before; öncesinde...

 After everything checked out, the doctor took a small stamp and stamped the wife's stomach with indelible ink.

stamp = damga... to stamp = damgalamak, damga basmak... indelible ink /in-DE-libl/ = silinmez mürekkep, çıkmaz mürekkep...

doktor fıkrası The couple was curious about what the stamp was for so when they got home, he dug out his magnifying glass to try to see what it was.

couple was = sözkonusu iki kişi olmasına karşın, "çift" kavramını tekil görüyoruz... curious /KYU-riyıs/ = merak ediyor, meraklı, meraki... dug out = araştırıp buldu, "kazarak çıkardı" kavramından... [dig - dug - dug] [digged - olanaklı]

doktor fıkrası In very tiny letters the stamp said, "When you can read this without a magnifying glass, come back and see me."

tiny /TAY-ni/ = minicik...

 

yeni fıkra

 

CHEMISTRY LESSON

yabancı fıkra A chemistry teacher wanted to teach his 5th grade class a lesson about the evils of liquor, so he produced an experiment that involved a glass of water, a glass of whiskey and two worms.

evils of liquor = içkinin kötülükleri... worm = solucan, kurtçuk...

yabancı fıkra "Now, class. Observe the worms closely," said the teacher putting a worm first into the water. The worm in the water writhed about, happy as a worm in water could be.

to writhe = (solucanvari hareketlerle) kıvrım kıvrım "kıvrınmak"...

yabancı fıkra The second worm, he put into the whiskey. It writhed painfully, and quickly sank to the bottom, dead as a door nail.

to writhe painfully = acı içinde kıvranmak... as dead as a door nail = (deyim) tamamen cansız, "öp-ölü"...

yabancı fıkra "Now, what lesson can we derive from this experiment?" the teacher asked.

yabancı fıkra Johnny, who naturally sits at the back, raised his hand and wisely, responded, "Drink whiskey and you won't get worms."

 to derive from = çıkarmak, çıkarsamak... who naturally sits at the back = ki (bu tip afacanlar) tabii hep arkada oturur... "Drink whiskey"...etc. = Viski içenlerde barsak kurdu olmaz...

    fıkra fıkralar    komik fıkra 03

 

 

JOGGERS OR JOKERS?

to jog /C@G/ = "sağlıklı yaşam" koşusu yapmak

yabancı fıkra A man had been driving all night and by morning was still far from his destination. He decided to stop at the next city he came to, and park somewhere quiet so he could get an hour or two of sleep.

by morning = sabaha varıldığında... destination = bir yolculukla gidilmesi/ulaşılması hedeflenen yer, son durak... "destiny" = "kader" sözcüğü ile aynı kökten... park somewhere quiet = arabasını sessiz sakin bir yere park etmek...

yabancı fıkra As luck would have it, the quiet place he chose was one of the city's major jogging routes. No sooner had he settled back to snooze when there came a knocking on his window. He looked out: "Yes?" It was one of the joggers.

as luck would have it = şansa bakınız ki, rastlantı bu ya... no sooner ....... when ....... = "--ır -----ırmaz = biraz kestirmek için daha arkasına yerleşmemişti ki birisi arabanın camını vurdu... to snooze = şekerleme yapmak, uyuklamak...

yabancı fıkra "Excuse me, sir," the jogger said, "do you have the time?" The man looked at the car clock and answered, "8:15". The jogger said thanks and left.

yabancı fıkra The man settled back again, and was just dozing off when there was another knock on the window and another jogger.

"Excuse me, sir, do you have the time?"

"8:25!"

Do you have the time? = Saati söyleyebilir misiniz?... doze off = uyuklamak, uykuya dalmak...

yabancı fıkra The jogger said thanks and left. Now the man could see other joggers passing by and he knew it was only a matter of time before another one disturbed him.

it was only a matter of time (before -----) = 1. çok geçmemişti ki... 2. sadece bir an/zaman meselesiydi, eninde sonunda olacaktı...

yabancı fıkra To avoid the problem, he got out a pen and paper and put a sign in his window saying, "I do not know the time!"

yabancı fıkra Once again he settled back to sleep. He was just dozing off when there was another knock on the window.

yabancı fıkra "Sir, sir? It's 8:45!"

 

yeni fıkra

Yabancı Fıkralar: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar,

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

Copyrighted 2001-2014

yeni fıkra

 

GIFTS FOR MOTHER

yabancı fıkra Three sons left home, went out on their own and prospered.

to prosper = zenginlemek, işleri tıkırında olmak... "Evden ayrıldılar, herbiri kendi yoluna gitti, zenginlediler."

yabancı fıkra One day, they got together and discussed the gifts they had recently given to their elderly mother.

yabancı fıkra The first said, "I built a big house for our mother."

yabancı fıkra The second said, "I sent her a Mercedes with a driver."

yabancı fıkra The third smiled and said, "Remember how mother loved to read the Bible? And you know that she can't see very well? Well, I sent her an amazing parrot that recites the entire Bible. It took Church elders 14 years to teach him. Mom just has to name the chapter and verse and the parrot will recite it."

to recite = (yüksek sesle, dinleyicilere) şiir okumak... church elders = bazı mezheplerde kilise yöneticilerine verilen ad... Ondört yıllarını vermişler ve papağana İncil'i ezberletmişler...

yabancı fıkra Soon thereafter, mom sent out her letters of thanks:

soon thereafter = bu olup bitenlerin ardından çok geçmeden...

"Adam," she wrote to one son, "The house you built is so big. I live in only one room, but I have to clean the whole house."

"John," she wrote to another, "I am too old to travel and stay at home most of the time, so I rarely use the Mercedes. And the driver is so rude!"

"Dearest Gerald," she wrote to her third son, "You have the good sense to know what your mother likes. The chicken was absolutely delicious..."

have the good sense + mastar (infinitive) = (sözkonusu şeyi yapacak kadar) mantıklı davranmak...

 

yeni fıkra

 

THE SENTENCE

sentence = mahkeme kararı, hüküm...

fıkra A woman awakes during the night to find that her husband was not in bed. She puts on her robe and goes downstairs to look for him.

fıkra She finds him sitting at the kitchen table with a cup of coffee in front of him. He appears to be in deep thought, just staring at the wall. She watches as he wipes a tear from his eye and takes a sip of his coffee.

to stare = dik dik bakmak, uzun uzun bakmak, baka kalmak, trene bakar gibi bakmak... Burada: gözlerini dikmiş boşluğa (duvara) bakıyordu; dalmış gitmişti... wipes a tear = gözünden bir yaş sildi... sip = yudum... DİKKAT: You take a sip of your raki; a puff of your fag (=cigarette) and a bite of your sandwich...

fıkra "What's the matter, dear?", she whispers as she steps into the room, "Why are you down here at this time of night?"

to whisper = fısıldamak, usul sesle söylemek... to step into the room = odaya girmek...

fıkra The husband looks up from his coffee," Do you remember 20 years ago when we were dating, and you were only 16?" he asks solemnly.

looks up = kafasını kaldırıp baktı... dating = "çıkmak", birlikte çıkmak... only 16 = daha onaltısındaydın... solemnly ["n" okunmaz] = ağır, ciddi ve hüzünlü bir şekilde...

fıkra "Yes I do" she replies. The husband paused. The words were not coming easily.

The words were not coming easily. = Söyleyeceği sözcükleri bulmakta zorlanıyordu...

fıkra "Do you remember when your father caught us in the back seat of my car making love?"

fıkra "Yes, I remember" said the wife, lowering herself into a chair beside him.

lowering herself into a chair = sandalyeye oturdu (ancak "sit" fiili yerine tercih edilen bu kullanım, hareketin yavaş ve yumuşak olduğunu ima ediyor: "yavaşça kendini saldalyeye bıraktı"...

fıkra The husband continued.. "Do you remember when he shoved the shotgun in my face and said, 'Either you marry my daughter, or I'll send you to jail for 20 years?'"

to shove = dürtmek, dürtüklemek... shotgun = av tüfeği..

fıkra "I remember that too" she replied softly.

softly = tarz belirteçleri (zarflar) kullanılarak atmosferin nasıl inşa edildiğine dikkat ediniz...

fıkra "I remember that too" she replied softly.

softly = tarz belirteçleri (zarflar) kullanılarak atmosferin nasıl inşa edildiğine dikkat ediniz...

fıkra He wiped another tear from his cheek and said,

      "I would have gotten out today".

        İşte bugün hapisaneden çıkmış olacaktım!...

 

yeni fıkra

 

U.N. SURVEY

Amerikan fıkrası Recently a survey was conducted by the U.N. worldwide. The question asked was, "Would you please give your opinion about the food shortage in the rest of the world?"

to conduct a survey = alan / kamuoyu araştırması vb. yapmak... shortage = yetersizlik, yetmezlik ("kısa düşüyor, hedefi bulamıyor" kavramından)...

Amerikan fıkrası The survey was a huge failure.

 #  In Africa they did not know what "food" meant.

 #  In Western Europe, they did not know what "shortage" meant.

 #  In Eastern Europe they did not know what "opinion" meant.

 #  In South America they did not know what "please" meant.

 #  And in the U.S. they did not know what "the rest of the world" meant.

 

yeni fıkra

 

SLACKERS

iş fıkrası A company, feeling it was time for a shake-up, hires a new CEO. This new boss is determined to rid the company of all slackers.

slacker = işyerinde dalga geçen, gevşek davranıp işleri yavaşlatan... shake-up = derlenip toparlanma, kendine çeki düzen verme... CEO = Chief Executive Officer (bir kuruluş yada işletmede karar verme yetkisine sahip baş yönetici)... to rid some place of smb/sth = o yeri, sözü edilen kişi, canlı yada nesnelerden temizlemek, başından atıp kurtulmak...

iş fıkrası On a tour of the facilities, the CEO notices a guy leaning on a wall. The room is full of workers and he thinks this is his chance to show everyone he means business! The CEO walks up the guy and asks, "And how much money do you make a week?"

facilities /fı--liti:z/ = tesisler, binalar ve "müştemilat"... to notice = farketmek, belirlemek... guy = adam, kişi, herif... to lean on/against sth = bir şeye/yere yaslanmak, yaslanarak duruyor olmak... to mean business = dalga geçilmesine izin vermemek, kararlı olmak, işleri sıkı tutmak...

iş fıkrası Undaunted, the young fellow looks at him and replies, "I make $200.00 a week. Why?"

undaunted = etkilenmemiş ve korkmamış olarak; burada "hiç istifini bozmadan" diyebilirsiniz... Why? = Neden ki? Niye soruyorsunuz  ki? Ne varmış ki?!...

iş fıkrası The CEO then hands the guy $200 in cash and screams, "Here's a week's pay, now GET OUT and don't come back!"

iş fıkrası Feeling pretty good about his first firing, the CEO looks around the room and asks, "Does anyone want to tell me what that slacker did here?"

feeling pretty good = kendinden gayet memnun bir şekilde... firing = işten atma, kovma... "Birisi söylesin bakayım bana, bu tembel herif burada ne iş yapıyordu?"

iş fıkrası With a sheepish grin, one of the other workers mutters, "He's the pizza delivery guy."

sheepish = "yaptığı suratında aptalca utangaç bir ifade  ile" (genellikle kişinin kendi yapmış olduğu bir  hata veya gaf nedeniyle). grin = sırıtma... to mutter = mırıldanmak, alçak perdeden konuşmak (burada biraz da "korkudan kekelemek" nüansı taşıyor... delivery = dağıtım, teslimat...

    fıkra fıkralar    komik fıkra 03

 
 
 

Yabancı Fıkralar: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar,

World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları

Amerikan Fıkraları, İngiliz Fıkraları,

İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

Copyrighted 2001-2014

 WEBSİTE     TESTLER     KARİKATÜR     EĞLENCE

 

ingilizce seti süper

fikralar     .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.   fikralari

süper fıkralar

TIKLAYINIZ... Ayrı Pencere Açılacaktır