Yabancı Fıkra: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar, World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları Amerikan Fıkraları, İngiliz Fıkraları, İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks",

Copyrighted 2001-2014

 

yabancı fıkralar

 

YABANC FIKRALAR -- 02

 

yabancı fıkralar

 
 
 

 

THE BILINGUAL DOG !

fıkra A local business was looking for office help, so they put a sign in their window saying "HELP WANTED. Must be able to type, must be good with a computer and must be bilingual."

office help = büro çalışanı... bilingual = ikidilli... Kimileri sonradan anadil düzeyinde yabancı dil öğrenen kimseleri de bu şekilde niteliyorsa da, kanımca terimin yalnızca birden fazla dili çocukluğunda ve doğal ortamda (aile veya toplum) kazanmış kişiler için kullanılması daha doğru olur...

fıkra A little later, a dog passing by the window saw the sign and went inside. He went straight to a typewriter and proceeded to type out a perfect letter. He then went to the computer and proceeded to demonstrate his expertise with various programs, producing a sample spreadsheet and database and presenting them to the manager.

to proceed = devam etmek... To proceed + mastar = devamla ... yapmağa başladı; yapmaya geçti: "Dosdoğru daktiloya gidip yazmağa başladı; sonra bilgisayardaki becerilerini sergilemeğe geçti," gibi.... expertise /ekspö-Tİ:Z/ = uzmanlık...

fıkra By this time the manager was totally dumbfounded. He looked at the dog and said, "I realize that you are a very intelligent dog and have some interesting abilities. However, I still can't give you the job." The sign also says that you have to be bilingual."

fıkra The dog looked him straight in the eye and said, "Meow."

by this time = bu ana varıldığında, artık, o ana değin ("by", biliyorsunuz, "önce" anlamı verir)... dumbfounded /DAM-faundid/ (/b/ okunmaz) = şaşkınlıktan dilini yutmuş gibi... look smb straight in the eye = gözlerini kaçırmadan dimdik bakmak...

 

yeni fıkra

 

PUT ON YOUR NIKES !

Amerikan fıkrası Two guys were walking through the jungle. All of a sudden, a tiger appeared from the distance, running towards them.

jungle /CAN-gıl/ = balta girmemiş orman... "çengel" ormanları...

Amerikan fıkrası One of the guys immediately took a pair of Nikes from his bag and started to put them on.

Amerikan fıkrası The other guy, with a surprised look on his face exclaimed, "Do you think you will run faster than the tiger with those?!?!"

exclaimed = diye bağırdı... [Sevinç veya şaşkınlık ifadesinden korku ifadesine kadar çok çeşitli "yüksek sesle/bağırarak" ifadesi için kullanılabiliyor.

Amerikan fıkrası His friend replied, "I don't have to run faster than the tiger. I just have to run faster than YOU."

 

yeni fıkra

 

HOW MANY MILES FROM DUBLIN ??

yabancı fıkra Three Irishmen, Paddy, Sean and Shamus, were stumbling home from the pub late one night and found themselves on the road which led past the old graveyard.

to stumble = sendelemek... were stumbling home = sendeleye sendeleye eve gitmekte idiler. Biliyorsunuz, "home" sözcüğü öncesinde ilgeç (preposition) kullanmak gerekmiyor: "Go home, Yankee!" demiyor muyuz?... on the road which led past the old graveyard = eski mezarlığın önünden geçen yolda... (lead - led - led, fiili ile)

yabancı fıkra "Come have a look over here," says Paddy, "it's Michael O'Grady's grave, God bless his soul. He lived to the ripe old age of 87."

ripe = olgun... (daha çok meyveler filan için kullanılır)... "ripe old age" bir deyimdir.. "Mature" sözcüğünde ise, yaştan çok, "başça" olgun kavramı var... "She's very nice, but a little overripe!!" (...ama biraz geçkin -- çok zalimce bir söz...)

yabancı fıkra "That's nothing", says Sean, "here's one named Patrick O'Tool, it says here that he was 95 when he died."

That's nothing. = O da birşey mi?

yabancı fıkra Just then, Shamus yells out, "Good God, here's fella that got to be 145!" "What was his name?" asks Paddy. Shamus stumbles around a bit, awkwardly lights a match to see what else is written on the stone marker, and answers back, "Miles, from Dublin."

just then = tam o sırada... to yell = bağırmak (bağlama göre, seslenmek, çığlığı basmak filan gibi anlamlar kazanabilir -- "out" burada bir pekiştirici... Örneğin, "Drink your tea" yerine "Drink up your tea" çok daha doğal)... Good God! = Aman Allahım! (Yine bağlamdan dolayı tahmin ettiğimiz ses tonuyla burada "Yok yahu, yapma yahu, olamaz" gibi bir anlam kazanıyor)... fella = fellow = (burada) adam, herif... awkwardly = beceriksizce, zorbela... stone marker = mezar taşı... ("tomb stone", daha yaygın ve standart; stone marker deyimi bunun bir kilometre taşı olduğuna işaret ediyor)...

 

yeni fıkra

 

MEMORY POWERS

fıkra Two elderly couples were enjoying friendly conversation when one of the men asked the other, "Fred, how was the memory clinic you went to last month?"

elderly = "old" dememek için kullandığımız bir "euphemism"... /YU:-fımizm/, yani, telaffuz etmek istemediğimiz sözcüklerin yerine kullanılan "cici" sözcük...

fıkra "Outstanding," Fred replied. "They taught us all the latest psychological techniques: visualization, association, etc. It was great."

outstanding = müstesna, fevkalade... visualization = gözünde canlandırma; tıp dilinde ise "görüntüleme" anlamında kullanılıyor... association = çağrışım...

fıkra "That's great! And what was the name of the clinic?"

fıkra Fred went blank. He thought and thought, but couldn't remember.

went blank = kafa birden durdu, hiçbirşey hatırlayamıyor, düşünemiyordu...

fıkra Then a smile broke across his face and he asked, "What do you call that flower with the long stem and thorns?"

stem = sap... thorns = dikenler...

fıkra "You mean a rose?"

fıkra "Yes, that's it!" He turned to his wife, "Rose, what was the name of that memory clinic?"

 

yeni fıkra

 

THE BIGGEST LIE

Amerikan fıkrası A clergyman was walking down the street when he came upon a group of about a dozen boys, all of them between ten and twelve years of age, standing in a circle around a dog.

clergyman /KLÖ:-cimın/ = din adamı, papaz...

Amerikan fıkrası Concerned that the boys were hurting the dog, he went over and asked, "What are you doing with that dog?"

concerned = endişe duyarak ["being concerned"; veya, "because he was concerned" gibi yapılardan kısaltma olarak düşününüz. Bu konu "participle"lar = "ortaçlar" ile kısaltılmış sıfat / belirteç (zarf) tümcelikleri konusunu ilgilendiriyor.]

Amerikan fıkrası One of the boys replied, "This dog is just an old neighbourhood stray. We all want him, but only one of us can take him home. So we've decided that whichever one of us can tell the biggest lie will get to
keep the dog."

stray dog = başıboş, sokak köpeği...

Amerikan fıkrası Of course, the reverend was taken aback. "You boys shouldn't be having a contest telling lies!" he exclaimed.

the reverend = "muhterem peder"... (Papazlar için kullanılan bir başka ünvan... to be taken aback = şaşkınlığa düşmek... to have a contest = yarışma düzenlemek...

Amerikan fıkrası He then launched into a ten-minute sermon about lying, starting with, "Don't you boys know it's a sin to lie?" and ending up with, "Why, when I was your age, I never told a lie."

to launch = 1. başlatmak, bir girişimi başlatmak; 2. rampadan füze vb fırlatmak... sermon /SÖ:-mın/ = vaaz... Why = Burada sadece pekiştirici bir ünlem...

Amerikan fıkrası There was dead silence. Just as the reverend was beginning to think he'd gotten through to them, the smallest boy gave a deep sigh and said, "All right, give him the dog."

dead silence = tam bir sessizlik... was beginning to think he'd gotten through = "onlara ulaştığını", yani mecazi olarak, "ne demek istediğini anlattığını" düşünmeğe başlamıştı ki...

 

yeni fıkra

 

YOU LOOK FAMILIAR

yabancı fıkra On one occasion, a student handed his attendance card to be signed. The professor looked at the name, then at the student, and said, "I've never seen you in my class," and haughtily handed back the card.

on one occasion = bir keresinde... handed = verdi (eliyle uzatıp verdi)... handed back = geri verdi... haughtily /HO-tili/ = kibirli, küçümseyen bir tavırla...

yabancı fıkra Now the student was a quick thinker, bit of a smart aleck, really... He would not give up so easily. He assessed the situation quickly, and proceeded to the end of the line.

 smart aleck = "uyanık", üç kağıtçılık sınırına varacak ölçüde kafası hızlı ve iyi çalışan... ["smart alec" de görülür]... assessed the situation = durumu gözden geçirdi, değerlendirdi... proceeded = devam etti...

line = sıra, kuyruk (USA) [GB: queue /KYU:/]

yabancı fıkra When he was at the front again, he handed his card to the prof. The prof looked at the name, then at the student, and said, "You look familiar. OK." and signed the card.

You look familiar. = Aşina görünüyorsun, gözüm seni ısırıyor...

 

yeni fıkra

 

TOO FAST TO CATCH

fıkra A Western horse owner raced an eight-year-old that had never raced before. An old horse with no previous records would attract no bets, but everyone was amazed to see this one gallop home first with a good margin to spare, an 80 to 1 shot.

attract no bets = bahisçiler için cazip değildi... amazed to see = görüp şaşakaldılar, görmekten şaşkındılar... gallop = dörtnala gitmek... home = (burada) bitiş çizgisi... with a good margin = rahat bir farkla... an 80 to one shot = 1'e 80 verdi (shot = "turnayı gözünden vurdu" gibi bir anlam)...

fıkra Naturally suspicious, the organizers asked the owner. "How come you never raced this horse before?"

How come? = Nasıl oluyor da?...

fıkra Retorted the one under inquisition: "Well, to tell you the truth, gentlemen, we couldn't catch him until he was seven!"

retorted = yanıt verdi... [Devrik tümceye dikkat]... inquisition = soruşturma [to inquire fiilinden... The Inquisition = Tarihteki ünlü Engizisyon mahkemeleri]... We couldn't catch him until he was seven. = Yedi yaşına gelinceye kadar yakalayamamıştık...

    fıkra fıkralar    komik fıkra 03

 

 

ASAP & AMAP

Amerikan fıkrası The interviewer, after examining the job application, turns to the prospective employee:

prospective = (burada) "müstakbel"... (Örnek: "my prospective father-in-law" = "müstakbel kayınpederim"... "geleceğe dönük/ilişkin" kavramından)... employer = işveren... employee = çalışan...

Amerikan fıkrası "I see you have put ASAP down for the date you are available to start, meaning as soon as possible, of course... However, I see you've put AMAP down for required salary. I don't believe I've ever seen that before, what does it mean?"

Amerikan fıkrası "As Much as Possible," the applicant replies...

ASAP = as soon as possible... (standart kısaltma)... AMAP = as much as possible... (İş başvurusu yapan kişinin buradaki yaratıcı kısaltması)... "I see you've put AMAP down." = "Görüyorum ki buraya AMAP yazmışsınız."

 

yeni fıkra

 

LEARNING THE HARD WAY

Ev işleri ile ilgili sıradan terimleri öğrenebileceğiniz nefis bir fıkra...

yabancı fıkra A man was sick and tired of going to work every day while his wife stayed at home. He wanted her to see what he went through so he
prayed:

sick and tired = bıkmış usanmış... what he went through = çektikleri (-ni karısı görsün istedi)...

yabancı fıkra "Dear Lord, I go to work every day and put in 8 hours while my wife merely stays at home. I want her to know what I go through, so please create a trade in our bodies. God, in His infinite wisdom, granted the man's wish.

Lord = Tanrı... merely = sadece, yalnızca... trade = (burada) değiş tokuş... infinite = sonsuz... wisdom = bilgelik... granted his wish = dileğini kabul etti... to grant = karşılıksız vermek, bağışlamak, bağış olarak vermek...

yabancı fıkra The next morning, sure enough, the man awoke as a woman. He arose, cooked breakfast for his mate, awakened the kids, set out their school clothes, fed them breakfast, packed their lunches, drove them to school.

sure enough = bu deyim Türkçe'ye genellikle "gerçekten de / nitekim" şeklinde çeviri verir... mate = (burada) eş...

yabancı fıkra He then came home; and picked up the dry cleaning, took it to the cleaners and stopped at the bank to draw out money to pay the power bill and telephone bill, drove to the power company and the phone company and paid the bills, went grocery shopping, came home and put away the groceries...

dry cleaning = kuru temizleme... power bill = elektrik faturası...

yabancı fıkra He then cleaned the cat's litter box and bathed the dog. Then it was already 1:00 p.m. and he hurried to make the beds, do the laundry, vacuum, dust, and sweep and mop the kitchen floor.

cat's litter box = kedi kumlu kutu... to mop = paspas yapmak... ironing board = ütü tahtası...

yabancı fıkra He ran to the school to pick up the kids and got into an argument with them on the way home. He set out cookies and milk and got the kids organized to do their homework, then set up the ironing board and watched TV while he did the ironing.

cookies = kurabiyeler...

yabancı fıkra At 4:30 PM he began peeling potatoes and washed greens for salads, took out the chops from the fridge and snapped fresh beans for supper.

snapped ...etc = taze fasülyeleri çıt çıt kırarak hazırladı...

yabancı fıkra After supper, he cleaned the kitchen, ran the dishwasher, folded laundry, bathed the kids, and put them to bed.

ran the dishwasher = bulaşık makinesini işletti... folded laundry = çamaşırları katladı...

yabancı fıkra At 9:00 PM he was exhausted and though his chores weren't finished, he went to bed where he was expected to make love, which he managed to get through without complaint.

chore = ağır iş, angarya... managed to get through = sonuna kadar gitmeyi / götürmeyi becerdi...

yabancı fıkra The next morning he awoke and immediately knelt by the bed and said, "Lord", I don't know what I was thinking. I was so wrong to envy my wife's being able to stay home all day. Please, O please, let us trade back."

knelt by the bed = yatağın yanında diz çöktü... to envy = gıpta etmek... let us trade back = eski halimize dönmemize izin ver...

yabancı fıkra The Lord, in his infinite wisdom, replied, "My son, I feel you have learned your lesson and I will be happy to change things back to the way they were. You'll have to wait 9 months, though. You got pregnant last night"!!!

infinite wisdom = sonsuz/sınırsız bilgelik... though = bununla birlikte, ne var ki... You got pregnant last night! = DÜN GECE GEBE KALDIN!

 

yeni fıkra

 

MUST BE A BASKETBALL COACH

coach /KOUÇ/

fıkra The psychology instructor had just finished a lecture on mental health and was giving an oral test. Speaking specifically about manic depression, she asked, "How would you diagnose a patient who walks back and forth screaming at the top of his lungs one minute, then sits in a chair weeping uncontrollably the next?"

instructor = öğretim görevlisi... "Psikoloji hocası", derdik herhalde biz... lecture = 1. konferans; 2. üniversitede "ders" (burada olduğu gibi)... oral test = sözlü sınav... specifically /spe--fikli/ = özel olarak, ile sınırlı tutarak... (-cally ekini hiçbir yerde ve asla "kılli" şeklinde okumayınız; doğru okunuş: /-ikli/)...  to weep (wept - wept) = ağlamak (bu için için ağlamaktan, hıçkıra hıçkıra ağlamaya kadar her türlüsü olabilir. okunuşu: /Wİ:P/)

fıkra A young man in the rear raised his hand and answered, "A basketball coach?"

 in the rear = arkada, arkalarda... raised his hand = elini kaldırdı (bizde: parmak kaldırmak)...

 

yeni fıkra

 

ingilizce seti süper

fikralar     .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.   fikralari

süper fıkralar

TIKLAYINIZ... Ayrı Pencere Açılacaktır

 

yeni fıkra

 

CLEVER TACTICS

Amerikan fıkrası A man was riding in a taxi when he realized he had left his wallet at home. Suddenly he had an idea. About a block away from his destination, he said to the driver, "Stop at this hardware store and wait for me. I need to buy a flashlight so I can look for the hundred dollar bill that I dropped back here." When the man came out of the hardware store, the taxi was gone.

realized = farketti, kafasına dank etti... wallet = cüzdan... destination = gideceği yer... hardware store = hırdavatçı... flashlight = el feneri...

 

yeni fıkra

 

WE CAN GO SHARES ON THIS

yabancı fıkra A tourist is visiting New York City when his car breaks down. He jumps out and starts fiddling under the hood. About five minutes later, he hears some thumping sounds and looks around to see someone taking stuff out of his trunk. He runs around and yells, "Hey, bud, this is my car!"

to go shares = paylaşmak... break down = bozulmak... (mental breakdown = ağır depresyon...) fiddle = orasını burasını kurcalamak... hood = otomobilin motor bölmesi, kaputun altı... thumping sounds = bang güm tak tuk sesleri... taking stuff out of = eşyaları/aletleri çıkarıp alıyor... trunk = arabanın bagajı... to yell = bağırmak...

yabancı fıkra "Okay," the man says, "You take the front and I'll take the back."

Tamam, abicim, sen ön tarafı al, ben de arkayı hallederim.

 

yeni fıkra

 

WHAT'S IN A PUSH !!

fıkra Loud pounding on the front door awakens a man and his wife at 3 AM. The man struggles out of bed and goes to the door, opens it, and finds an obviously drunken stranger standing in a pouring rain. Almost snarling because of the inconvenience, the guy says to the drunk, "Yeah, what do you want?" "Would you give me a push?" the drunk slurs.

loud pounding = yüksek perdeden güm güm vurma... almost snarling = neredeyse hırlayan (öfkeli) bir sesle... inconvenience = rahatsızlık... to slur = dili dolaşarak konuşmak (tam sarhoş ağzı)...

fıkra "Are you crazy? Not a chance," the husband answers. "For God's sake, dude! It's three o'clock in the morning!" He slams the door and returns to bed.

Not a chance! = Boşversene sen; havanı alırsın!... for God's sake = Tanrı aşkına... dude /D(c)YU:D/ = adam, herif... slams the door = kapıyı çarparak kapatır...

fıkra "Who was it?" asked the wife, not helping the situation in the least.

fıkra "Some drunk asking for a push," he mumbles.

fıkra "Did you help him?" she asks. Now on the edge of exploding, the guy says, "NO! I didn't help him! It's three in the morning and raining like hell outside."

mumbles = mırıldanır, homurdanır... on the edge of exploding = patlamak üzere ("patlamanın kenarında" kavramından)...

fıkra "Well, you've got a very short memory," says his wife. "Don't you remember when the car broke down when we were on the way to a party and those two guys helped us? I think you should help this poor man."

have a very short memory = nede çabuk unutuyorsun...

fıkra Now wide awake and knowing he'll be unable to go back to sleep, the husband went to the front porch and stood in the driving rain.

fıkra "Hey, are you still out there?"

fıkra "Yeah", comes the answer.

fıkra "Do you still want a push?" asks the husband.

fıkra "Yes, please!" comes the reply from the dark.

fıkra Unable to see anything or anyone in the dark, the husband asks, "Where are you?"

fıkra "Over here -- on the swing," the drunk said.

 Buradayım -- salıncaktayım !!

    fıkra fıkralar    komik fıkra 03

 
 
 

Yabancı Fıkralar: Türkçe Açıklamalı İngilizce Fıkralar,

World's Funniest Jokes, Dünyanın En Komik Fıkraları

Amerikan Fıkraları, İngiliz Fıkraları,

İskoç Fıkraları, İrlanda Fıkraları,

Doç. Dr. Yalçın İzbul, "Practical English For Turks"

Copyrighted 2001-2014

TIKLAYINIZ... Ayrı Pencere Açılacaktır

 WEBSİTE     TESTLER     KARİKATÜR     EĞLENCE

 

ingilizce seti süper

fikralar     .SÜPER İNGİLİZCE EĞİTİM SETİ.   fikralari

süper fıkralar

TIKLAYINIZ... Ayrı Pencere Açılacaktır