SPELLING DIFFERENCES

Between American and British English

 

1.  Listemiz bütün örnekleri kapsadığı iddiasında değildir. Sınıflama önplandadır... [The list is by no means exhaustive -- as far as individual samples are concerned; our principal aim has been a workable classification.]

2. Kişisel tercihlerde ve yayınevlerinin uygulamalarında kendilerine özgü karışık tercihler görülebilir... [There may always creep in composite preferences in people's personal usage or in "house rules".]

3. Örneğin ben genelde "British spelling" kullanırım; ama fazla militan bir istikrar gösterdiğim söylenemez... [Personally, I stick to the "British" version on the whole, but with no militant consistency.]

Well, make the best of it as it stands...

 

 

--ae, --oe  versus --e

British American
encyclopaedia encyclopedia
anaesthesia anesthesia
archaeology archeology
gynaecology gynecology
manoeuvre maneuver
mediaeval medieval

 

--que versus --ck, --k
British American
bank, [banque ??] bank
cheque check
chequer checker

NOTLAR:

Kimi gayretkeş listelerde "banque" (Fransızca) şeklinde gösterilen bu formun, gerek İngilizce'deki tarihçesi gerekse günümüzdeki kullanım olarak "fictive" (hayali) olmaktan öte gitmediği rahatlıkla söyleyebilirim... "Bank" formundan ayrılmayınız.

 

--dge, --gu versus --dg, --g

British American
ageing aging
arguement [?] argument
judgement, judgment judgment, judgement

NOTLAR:

1. "Arguement" formuna -- hernekadar rastlanıyorsa da -- uzak durmanızı öneririm. Çoğu sınavlarda başınızı belaya sokacağından emin olabilirsiniz.

2. Aynı şekilde, "judgement" de, Atlantik'in her iki yakasında da "variant" bir form olarak rastlanabilirse de, uzak durmanızı öneririm.

Kısacası, her iki durumda da, "judgment... argument" formlarını öneririm.

 

 

--re versus --er

British American
centre center
manoeuvre maneuver
metre meter
theatre theater

NOTLAR:

"British" telaffuzunda --re, vurgusuz schwa /ə(r)/ şeklindedir. [IPA gösterimi]. Biliyorsunuz bu sesi biz sitemizde /ı/ ile temsil ediyoruz.

İlginç bir nokta, yine "British" formatta ölçüm birimini ifade etmek için "metre" yazılımı kullanılırken, bir ölçüm aleti olarak yazılış "meter" şeklindedir. Öte yandan, şiir vezinlerindeki yazılış da --er şeklindedir: pentameter, hexameter, vb.

Bazı Amerikan tiyatroları adlarını Theatre şeklinde yazmaktadır.

 

--l versus --ll

British American
enrolment enrollment
fulfil fulfill
skilful skillful

NOTLAR:

Bir dizi present participle formunda ise durumun tersine olduğunu not ediniz: British: counselling, modelling, quarrelling, signalling, travelling...

American: counseling, modeling, quarreling, signaling, traveling...

 

--ogue versus --og

British American
analogue analog
catalogue catalog
dialogue dialog

 

--our versus --or
British American
colour, colourist color, colorist
favour, favourite favour, favorite
honour, honourable honor, honorable
savour, savoury savor, savory

NOTLAR:

Bu farklılığın türev sözcüklerde de geçerli olduğunu görüyoruz. Bir istisnası glamour sözcüğüdür ve Atlantik'in her iki yakasında da bu şekliyle yazılır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise şudur: --ous ile biten sıfat türevlerde, her iki sistemde de, kök "u" suz yazılır: glamorous, vigorous, humorous, laborious... Bu uygulamanın geçerli olduğu başka sözcükler de vardır: invigorate, humorist...  Ancak colourist - colorist farklılığını not ediniz... Öte yandan, Latince kökenli meslek adları herzaman için --or ile biter: professor, conductor... Bu konuda, Fransızca'daki "professeur, conducteur," gibi sözcükler bizleri yanıltmasın.

 

--se versus --ze

British American
analyse analyze
criticise criticize
memorise memorize

 

Few Others

British American
aluminium aluminum
bye law bylaw
draught draft
jewellery jewelry
pyjamas pajamas 
plough plow
programme program
tyre tire

NOTLAR:

"Aluminium" - "aluminum" ikilisi, olağan American-British aksanları ötesinde bir telaffuz farklılığı gösterir: /æl-yu-min-yım/ - /ı-lu-minım/...

 

DİĞER YARDIMCI KAYNAKLAR

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE