Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speaking ESL/EFL Students, KONUŞMA DİLİNDE KISALTMALAR: Konuşma dışında yazılı  metinlerde de özel durumlarda rastlanabilen kimi İngilizce kısaltmalar. Türk öğrenciler için yardımcı metin; Copyright: Doç. Dr. Yalçın İzbul. Telif hakları saklıdır.

.İLERİ EĞİTİM SETİMİZ.

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti

pratik ingilizce

Konuşma Dilinde Yaygın Olan

KISALTMALAR / REDUCED FORMS

Practical English For Turks: Doç. Dr. Yalçın İzbul

pratik ingilizce

.ÖZEL KPDS  SETİMİZ.

 TIKLAYINIZ

KPDS eğitim seti

 
 

Günlük konuşmada yaygın kullanılan kısaltmaları burada listeliyorum. Gerek konuşulanları anlamak, gerekse anadil konuşanlar gibi konuşmak istiyorsanız, bunları bilmek ve uygulamak zorundasınız. Bu kısaltmalar standart yazı dilinde kullanılmazlar. Fakat, şarkı sözlerinde, reklam metinlerinde, dostlar arası yazışmalarda arz-ı endam ederler. Edebî eserlerde (özellikle öykü ve tiyatro metinlerinde) konuşmayı tam temsilen diyaloglarda rastlanabilir. Gerçekçilik adına, garipsenmemesi gerekir.

Aşağıda kalın ve bordo rekte gösterdiğim sesler "schwa" adı verilen fonemi (seslik, sesbirim) temsil etmektedir. Buna ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ. (Ayrı pencere açılacaktır; üçüncü sıradaki açıklamaya bknz.)

 

Bu silik, vurgusuz, ve ünlülerin en "ünsüzü" olan ünlü birimi için kestirmeden bir tanım vereyim: Beklemediğiniz bir anda midenize hafif yollu, şakacıktan bir aparküt çıkarsam, salıvereceğiniz apansız ve kısacık "uh", "ıh", "ah" arası ("h" sessiz) irkilme sesidir, diyebilirim.

copyright slangcopyright argo

Yalçın İzbul

İngilizce Konuşma Çalışmaları için Yardımcı

Dosya: Konuşma Dilinde Kısaltmalar...

yalçın izbul mail   ingilizce argo   

 
 
 

Standart Kullanım

Kısaltma

Örnek Cümle

how are you + doing

howarya / doin'

Howarya doin', son?

 what is the matter

 wassamatta

Wassammatta witcha? (= with you)

I don't know.

dunno

I dunno what to think about that girl.

because

kuz

I don't wanna do it, kuz it sounds dangerous 'n evil.

bet you

betcha

I betcha can't do it like me.

did you didja/didya

Didja like it?

don't you

doncha

Doncha know? I told ya so many times before.

get you

getcha

C'mon, sit down. I'll getcha a drink.

got you

gotcha

No need to shout, man. I gotcha the first time.

give me

gimme

Gimme all your lovin'; that's all I want.

let me

lemme

Lemme in! Lemme do 't myself.

want to

wanna

I wanna do 't right now.

going to + verb

gonna

I'm gonna pour myself another drink.

what are you + gerund

whatcha

Whatcha doin', man?

what do you + verb

whaddaya

Whaddaya wanna do today?

have to hafta

I hafta do 't all over again now.

has to

hasta

She hasta know how much she means to me.

kind of + consonant/vowel kinda

I'm kinda worried about tomorrow's exam.

kind of + vowel

kindav

I thought it would be kindav interesting to do.

kinds of + consonant

kindsa

What kindsa music do you listen to?

kinds of + vowel kindsav

Never knew there were so many kindsav apples.

lot of + consonant

lotta

I've got a lotta respect for that sort of person.

lot of + vowel lottav

There were a lottav interesting people there.

lots of + consonant/vowel

lottsa

There were lottsa things missing in the house.

lots of + vowel

lottsav

There were lottsav incentives 'n perks attached.

must have + consonant

musta

He musta left it there on purpose.

must have + vowel

mustav

He mustav appreciated it a lot.

might have + consonant

mighta

She mighta done it outa sheer malice.

might have + vowel

mightav

She mightav agreed if you'd asked her nicely.

would have + consonant

woulda

I woulda done it if you'd asked me nicely.

would have + vowel

wouldav

I wouldav asked you to do it, if I'd known.

could have + consonant

kuda

Gosh! You kuda knocked me down with a feather.

could have + vowel

kudav

I was so hungry, I kudav eaten a horse.

should have + consonant shoulda

Hell, I just shoulda crammed harder.

should have + vowel

shouldav

You really shouldav arranged for a private session.

should not have + consonant

shouldn'ta/shouldn'a

I knew it shouldn'a taken so long.

should not have + vowel

shouldn'tav/shouldn'av

I shouldn'tav opened up to her like that.

ought to

oughta

You oughta know better. You oughta know better than that. You oughta know better. You oughta know better than to go around telling the story to anyone you come across. Kafanı çalıştır, akıllı ol, a benim salak oğlum; önüne gelene anlatma bu hikâyeyi. (You oughta have known better. = Bu salaklığı yapmamalıydın.)

 

 

BAŞVURU KAYNAKLARINA DÖNÜŞ

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

 

.İLERİ EĞİTİM SETİMİZ.

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti

pratik ingilizce

TÜRKLER İÇİN PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks: YAHOO Uluslararası ESL Grup

pratik ingilizce

Kuruluşu: Kasım, 2001

  TIKLAYINIZ 

.ÖZEL KPDS  SETİMİZ.

 TIKLAYINIZ

KPDS eğitim seti

 

Bu Sayfanın Künyesi: Doç. Dr. Yalçın İzbul, http://www.ingilizce-ders.com  Practical English for Turkish Speaking ESL/EFL Students, KONUŞMA DİLİNDE KISALTMALAR: Yazılı  metinlerde de özel durumlarda rastlanabilen kimi İngilizce kısaltmalar. Türk öğrenciler için yardımcı metin; Copyright: Doç. Dr. Yalçın İzbul. Telif hakları saklıdır.