Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH

FOR TURKS

İNGİLİZCE GRAMER, YAPI

INTERMEDIATE & ADVANCED GRADES

Test Series # 009

November 20, 2006

 

 TANITIM

 CD

 SATINALMA

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 MESAJ

 E-KİTAP

 ANASAYFA

 
 

 

Pre-Intermediate Level

"Peki, şöyle-şöyle bir durum da hiç olamaz mı?" şeklindeki "hayal gücü yüksek ve yaratıcı" fikir yürütmeler, kafa karıştıcıdır.

İki şık arasında ikircikli kaldığınız zamanlarda sormanız gereken soru, "Peki bunu seçersem, diğerini ne gerekçe ile elimine edebilirim ki?" şeklinde olmalıdır. Yaygın ve her zaman karşılaşılabilecek durumu saptamakla yetininiz.

"Peki ama, düşündüğüm durum hiç mi olamaz?" sorusuyla Şeytan dürtmeğe devam ediyorsa, teste ara veriniz; çıkıp açık havada biraz dolaşınız...

Vocabulary Test - 009

 041  ............... many years together deepened their friendship. to deepen /Dİ:-pın/ = derinleştirmek...

a. Arguing             b. Proving             c. Spending

d. Paying              e. Frightening

  

 042  ............... the ball to your nearest friend now.

a. Pull                   b. Throw              c. Escape

d. Employ              e. Plan

  

 043  He had plenty of time to sit and ............... the scenery.

a. decide              b. enjoy                c. prove

d. remind              e. walk around

  

 044   Philosophers try to find out the ............... of life.

a. sadness           b. length               c. happiness

d. meaning           e. middle

  

 045  The winner of the competition is going to receive a ............... of TL 20 000. competition /K@M-pı--şın/ = 1. yarışma, müsabaka; 2. rekabet...

a. fare                   b. price                c. cost

d. prize                 e. fee

  

İyi bir başlangıç yapmış olduğunuz için kutlarım. Fakat unutmayınız ki şimdi önünüzde yepyeni hedefler var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Intermediate Level

Vocabulary Test - 009

 041  My car battery has gone dead. I will have it ............... tomorrow.

a. replaced           b. reformed          c. readjusted

d. rearranged        e. reproduced

  

 042  We need two ............... men to volunteer for this dangerous operation. to volunteer (for) = gönüllü olmak / çıkmak...

a. clumsy            b. complete          c. meaningful

d. brave               e. panicky

  

NOT: Türkçe'den çeviri yoluyla cevaplamağa kalkışırsanız, kafanızın karışması kaçınılmaz olur. Yanlış şıkları, "İngilizce'de neyin yanlış olduğu" bilgisi açısından da değerlendiriniz.

 043  A(n) ............... man smiles in the face of misfortune. misfortune = başa gelen bir olumsuzluk, talihsizlik, felaket...

a. absolute          b. selfish              c. courageous

d. lazy                e. serious

  

 044   Due to a nationwide nurses' ............... , all clinics will be closed today.  due to = ----------den dolayı, yüzünden... nationwide = ülke çapında, tüm ülkede...

a. punishment      b. strike              c. hit

d. bang                e. aggressiveness

  

 045  Laws have their roots in the ............... of justice.

a. proportion         b. principle           c. probability

d. prejudice           e. principal

  

Başarınız kutlamaya değer. Fakat unutmayınız ki gideceğimiz daha çok yol var. -- Lütfen devam ediniz...

 

 

Upper-Intermediate Level

NOT: Bu düzeyden başlayarak, çok "gizemli" deyimler olmadıkça, sözcükler için açıklama vermeyeceğim. Ancak, sözcükler belli bir sistematiğe göre büyük özen ve dikkatle seçilmiştir -- bilmediklerinizi sözlük ve "thesaurus" lara danışarak kaydetmenizi, araştırma motorlarından örnek cümle avlamanızı kuvvetle öneririm.

Vocabulary Test - 009

 041  ............... parents would want to see their children be educated in a least restrictive environment.

a. Vigorous        b. Incompetent      c. Extravagant

d. Permissive     e. Self-denying

  

 042  Her husband passed away last month. She herself is ............... an incurable disease and is in intense pain.

a. remonstrated with          b. self-denying against

c. afflicted with                   d. affluent over

e. acquisitive for

  

Papatya falı açar gibi kutucukları açıp bakmakla yetinmeyiniz... Sözcükler ve deyimler özenle seçilmiş, bilmeniz gereken sözcük ve deyimlerdir. Bir kenara kaydetmeden geçerseniz, hata edersiniz.... Geliniz şu "to remonstrate with smb" ve "to be afflicted with" deyimlerini daha sonra bakmak üzere kaydediniz.

 043  Finland is a(n) ............... nation. She is listed among the world's economically most competitive countries.

a. poverty-stricken               b. insolvent

c. underprivileged                 d. impoverished

e. affluent

  

 044   The prisoner was put in solitary ............... .

a. destitude       b. confinement      c. disfavour

d. endurance      e. saturation

  

 045  The new teacher was overly ............... with her pupils. All the rest of us teachers stood aghast at their lack of discipline. to stand aghast (at) = ürküntü veya şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmak...

a. intoleran        b. judicious           c. lenient

d. repulsive         e. hideous

  

"İdare eder," diyebileceğimiz seviyeye geldiniz. Sınavlarda da başarılı olma şansınız var... Fakat durmayınız, SÜPER olmak için devam ediniz...

 

 

Truly Advanced Level

Vocabulary Test - 009

 041  Colonel Cesurhan tried to ............... his soldiers to stand fast in the face of overwhelming odds. to stand fast = dayanmak, direnmek...

a. mitigate            b. palliate            c. obliterate

d. juxtapose          e. exhort

  

 042  Apparently, the boy felt no ............... about telling on his friends.

a. qualms             b. astuteness       c. lampoon

d. façade              e. juxtaposition

  

Please note that "façade" is not a typo. It is indeed written with a "ç".

 043  We may never know what really might be taking place in the ............... depths of the schizophrenic mind.

a. obliterated         b. impenetrable     c. ribald

d. ingratiating        e. opulent

  

 044   Being mentally alert or quick: That is what having "an ............... mind" means.

a. agile                  b. sluggish            c. inert

d. lethargic             e. inept

  

 045  By the time they got on the plane he was ............... beyond control and his friends were constrained to tell him quite openly to pull himself together.

a. lulled                  b. placated            c. soothed

d. agitated              e. subdued

  

Alkışlıyorum: En iyilerin arasına hoşgeldiniz!!

 

         

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com