Doç. Dr. Yalçın İzbul

Free Bilingual E-Zine

PRACTICAL ENGLISH

FOR TURKS

KPDS SINAVLARI

YARDIMCI SÖZCÜK TESTLERİ

KPDS Test Series # 003

January 4, 2007

 

 TANITIM

 CD

 SATINALMA

 

Onsuz boşa geçmiş yıllarınıza üzüleceksiniz !!

"ESSENTIAL  ENGLISH  FOR  TURKS"

 
 

Doğru Kaynak !!

 

 

Kampanyaları İnceleyiniz

 

   BİLGİ 

 

 MESAJ

 E-KİTAP

 ANASAYFA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemizdeki soru ve örneklerin tümü, telif hakları saklı, özgün malzemedir.

Sitemiz, ayrıca, İnternet ortamında yaygın olarak izlenmektedir.

Kaynak göstermeksizin alıntı yaparak kendinizi gülünç

ve zor durumlara düşürmeyiniz.

KPDS Vocabulary - 003

Here is a sample KPDS question, checking for vocabulary skills:

 A strong ............... exists between a country’s wealth and the freedom afforded its citizens. [KPDS: Kasım, 2006 -- Değerli üyemiz M.A.'ya teşekkürlerimle.]

 

a. coincidence              b. correlation                 c. consideration

d. determination            e. interpretation

  

Bir saptama ve yorum: "Afforded its citizens" ve "afforded to its citizens" şeklinde ("to" ilgeci ile) kullanılma sıklığı aşağı yukarı %50-50 dir sanıyorum; dolayısıyla itiraz edemeyiz, ama soruyu ben hazırlıyor olsam "to" ile yazmayı tercih ederdim. (Anadilimizin dil mantığına daha yatkın.)

İlk itirazım, milyon cümle konuşulsa ancak bir kez rastlanabilecek bir ifadenin bir yabancı dil sınavında yer alması fazla zalimlik değil mi? Dikkat ederseniz, "zorluğu" açısından itiraz etmiyorum (ki, zor değil). Kullanılma olasılığı, kullanım sıklığı açısından değerlendiriyorum.

Ayrıca, cümle -- eminim ki hazırlayan kişi bilinçaltında bunu bir "ders" niteliğinde görmüş -- hiç de hoş olmayan bir ukalalık içeriyor: "Zengin ülke, var size özgürlük; fakir ülke, nah size özgürlük." -- AB'den dışlanalı, fazla mı alıngan oldum ne? Soruları yabancı (İngiliz sanırım) kişi veya kişilere hazırlattıklarını düşünüyorum. Kavramlar dünyamız açısından haksız bir tercih. Heyette bizden de birilerinin yer alması, kültür farklılığından kaynaklanan kavramsal bariyerleri en aza indirmekte yardımcı olur.]

İkinci itirazım: Evet, cevap şıklarında önemli, yararlı kavramlar üzerinde durulmuş ve o açıdan iyi bir soru. Ammaaa...

GELELİM "A" ŞIKKINA: Çünkü, besbelli "B" şıkkı doğru şık kabul edilmiş... [Ki, sınavda aday olsam, itirazımı sineme saklar, "B" şıkkını işaretlerdim.]

Fakat, "A" şıkkı da bal gibi doğru... Tamam, istatistiksel kullanım olasılığı olarak "B" şıkkı ile kıyaslanamaz, ama ne olursa olsun o da doğru.

Buradan çıkartılacak ders şudur: Sorunun çift doğru cevaplı olduğuna yüzde yüz emin bile olsanız, ne sınav gözetmenleri ile fuzuli bir tartışmaya girişiniz; nede içinizde bir öfke ve güvensizlik yumrusu oluşmasına... Bu, size enerji ve zaman kaybettirir. Kaçınılmaz doğru cevabı yanında, kafanızda "parazit" oluşturan,  "ama bu da doğru olamaz mı" dedirten şık veya şıkları görmezden geliniz...

Çeşitli derecelerde "doğru" ikinci hatta üçüncü bir cevap, sınavlarda rastlanmayan bir durum değildir. Fakat, "Danıştay'a dava" açarsanız, kimini kazanabilir, kimini kazanamazsınız. Örneğin buradaki durumda kazanamayız: Çünkü yargıç, "Evet, Belediye oraya çukur kazmış, ama kör müsün? düşmeseydin," diyecek ölçüde vicdan rahatlığına sahip olacaktır.

Birden çok doğru cevaplı sorular, çoğunlukla, soruyu hazırlayan kişinin, kendi düşünce tireninin peşinde sürüklenip gitmesi, soruya farklı açılardan bakma olanığını yitirmesinden kaynaklanır. En yararlı yol, soruyu hazırladıktan sonra birkaç gün/hafta bir kenara bırakıp sonra yeniden ele almak -- veya ikinci bir kişinin bağımsız eleştirel değerlendirmesine sunmaktır.

"İyi habere" gelince, soruları yabancıları hazırlayınca beklenmedik ikramlarda da bulunabiliyorlar. Örneğin, "korelasyon" sözcüğü/kavramı Türkçe'de tıpatıp mevcut olduğundan, sözümona "vocabulary" sorusu olan bu soru, biraz mürekkep yalamış bizler için basit bir kavram sorusuna dönüşüvermiş.

BUGÜNKÜ  SÖZCÜKLERİMİZ

Cevap şıklarında verilen 5 sözcük:

Bu çalışmada, daha öncekilerden farklı bir yol izleyeceğim. Biliyorsunuz, daha önce "İngilizce, İngilizce öğrenilir" tezi çerçevesinde davrandık ve sözcükleri -- Türkçe kavramlarımıza hiç başvurmadan -- çok sayıda örnek içinde görerek anlam(lar)ını çıkarsamağa çalıştık.

Ama biliyorsunuz, ben yabancı dil öğreniminde eklektik ("yerine göre her yol mübah") yolları yararlı bulur, pratikte kolaylık sağlayacak yol hangisi ise o yolu tutarım. Şöyle bir durum düşünelim. Öğretmen, "İngilizce'yi İngilizce öğretmek," veya "görsel çağrışımlardan yararlanmak" gibi ilkelere sıkı sıkıya bağlıdır. Yanyana iki derslikte ders veriyoruz. İkimiz de karatahtaya birer çöpadam çizdik ve "This is a man," cümlesini öğrettik. Şimdi sıra geldi, "This is a free man," cümlesine...

Bizim öğrenciler birkaç dakika geçmeden teneffüse çıkarken, yan derslikte öğretmen ve öğrenciler saatler sonra altlarına yapmamak için kıvranıyor olacaklardır...

Aşağıda, cevap şıklarında geçen beş sözcüğün anlam(lar)ını gösteriyor ve --gerekliyse -- kısa açıklama ve örnek cümle ekliyorum:

Coincidence = Rastlantı, tesadüf, birlikte vuku bulma... Kökü: incident /İN-sidınt/ = olay, hadise... incidence /İN-sidıns/ = meydana gelme, vuku bulma... co-incidence = birlikte veya aynı zamanda meydana gelme / vuku bulma; yani bir "rastlama / rastlantı" olma, birbirine zaman boyutunda "tesadüf" etme. [Tıp dilindeki insidans kavramı, olayların görülme sıklığı şeklinde bir anlam genişlemesi içerir.]

Correlation = korelasyon... [Bu kısa ve basit açıklamam karşısında öztürkçeci damarınız kabardıysa, tüyleriniz diken diken oldu ise -- sakin olunuz; şu sınav salonundan bir geçelim; öztürkçe'yi başka platformlarda savunuruz.]

Consideration = ["to consider" = düşünmek, dikkate almak, kafasında evirip çevirmek, fiilinden]... 1. önemli görerek ve zaman ayırarak dikkate alma, üzerinde durma ve hakkında düşünme; "mütalâa"... After giving some consideration to this matter, I've decided that we ought to stop the process at least temporarily. = Bu meseleyi biraz (=enikonu, anlamında) düşündükten sonra, sürece en azından geçici olarak son vermemiz gerektiği sonucuna vardım. 2. başkalarını düşünme/gözetme (=bencil olmama)... I've never met such an inconsiderate person in my life... Hayatımda hiç böylesi düşüncesiz (=bencil / başkalarını hiç düşünmeyen) bir adam tanımadım yahu!

Determination = 1. kararlılık ["to be determined to do sth" = bir şeyi yapmağa kesin kararlı ve azimli olmak, kavramından]... 2. saptama, belirleme ["to determine" fiilinden -- /di-TÖ:-min/ -- "ditör-MAYN" diye okuyanların ağzına biber sürünüz, bir daha yapmasınlar] ["To deter" = caydırmak, caydırıcı ve engelleyici olmak, fiili ile karıştırmayınız. Peki bu "deter" sözcüğü Türkçe'ye girmiş midir? Çoktaaan... Hergün kullandığımız "deterjan"lar tarikiyle...]

Interpretation = 1. yorum, yorumlama ["to interpret" fiilinden]... 2. sözlü çeviri ["to interpret" fiilinin diğer anlamından]...

NOT: Neden, açıp bir İngilizce-Türkçe sözlüğü, karşılıkları sıradan ezberlemeğe başlamak çıkar/tutar yol değildir? Yada, herkes elinde sözlük, İngilizce metinler okusa ve bilmediği sözcükleri sözlükten bakıp not alsa?

Birincisi, düpedüz yararsız zaman ve enerji yitimi, muhtemelen de başarılması olanaksız bir girişim olur.

İkincisi ise, ancak ve ancak, yaklaşık "upper intermediate" düzeyden başlayarak verimli bir yoldur. Öğrencinin, belli bir düzeyi yakalayıncaya kadar, bir yol gösterici kaynağın (kişi veya kitap) seçiciliğine ve açıklamalarına gereksinimi vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPDS Vocabulary - 003

Now, Test Yourself on your comprehensive understanding of these five concepts:

coincidence, correlation, consideration, determination, interpretation

 021  Iran appears to be ............... to continue and expand its uranium enrichment program.

 

a. coincided                b. correlated                c. considered

d. determined              e. interpreted

  

 022  Many would feel that assassinating a politician can never be justified -- no matter how strongly he may have been condemned in the public conscience. But such ............... will not deter a determined assassin.

 

a. coincidences           b. correlations              c. considerations

d. a determination           e. an interpretation

  

 023  Several studies have shown that there is a strong ............... between low educational status and a tendency to have larger families.

 

a. incidence                     b. correlation

c. consideration               d. deterrence

e. interpretation

  

 024  Only with concentrated effort will success come. In other words, there is no direct ............... at all between success and the hours worked.

 

a. incident                    b. correlation               c. consideration

d. determination            e. interpretation

  

En alttaki Notlar kısmına bknz.

 025  I feel your formulae might prove a little too complicated for the audience. Some additional ............... may do the trick. [may do the trick = sorunu çözebilir.]

 

a. coincidence              b. correlation                c. inconsideration

d. determination            e. interpretation

  

 026  This is only a tentative interpretation and it must not be taken as expressing our final statement on the subject. We'd rather wait and see some ............... .

 

a. counter coincidences              b. noncorrelation

c. inconsideration                       d. indeterminancy

e. counter interpretations

  

En alttaki Notlar kısmına bknz.

 027  ............... the exact circumstances of his death will yet take some time.

 

a. Coinciding               b. Correlation                c. Considering

d. Determining             e. Interpretation

  

En alttaki Notlar kısmına bknz.

 028  Show some ............... , will you? You've got no idea what a trying time she's been going through. [a trying time = zor bir dönem/zaman]

 

a. coincidence              b. correlation                c. consideration

d. determination            e. interpretation

  

En alttaki Notlar kısmına bknz.

 029  All the characters and events portrayed in this story are fictitious. Any resemblance to real people or events is purely ............... .

 

a. coincidental               b. correlative                c. a consideration

d. a determination            e. an interpreter

  

 030  It is not so unreasonable to explain many instances of "deja vou" in terms of "strange ...............". ............... of this nature are not as rare as we might imagine.

 

a. coincidences / Coincidences

b. correlations / Noncorrelations

c. considerations / Considerations

d. determinants / Determinants

e. interpreters / Counter interpretations

  

NOTLAR:

 024  "A" şıkkında "coincidence" kullansaydım, tıpkı örnekteki KPDS sorusu gibi, olasılık hesapları ile savunmak zorunda kalacağım bir durum doğardı.

 026  "Counter coincidences" sözü "sayaç rastlantıları / sayaçsal rastlantılar" anlamı verir. Doğru yorumladıysanız kutlarım. Fakat, ücra bir laboratuarda, gizemli bir bilimsel deneme sırasında böyle bir durumun ortaya çıkabileceği, dolayısıyla bu şıkkın da doğru sayılması gerektiği şeklinde bir tereddüt içinizi kemiriyorsa, açık havada biraz dolaşıp, sonra aramıza dönün, derim.

 027  "Correlating" veya "Interpreting" ifadesi kesin doğru olacağından, gramer kuralları bakımından kullanılması olanaksız farklı türevlerini kullandım. ("Correlation of" veya "Interpretation of" doğru olurdu.)

 028  Hayal gücümüzü biraz zorlarsak, "D" şıkkının da doğru sayılacağı durumlar canlandırabiliriz gözümüzde. Olasılığı sıfırlamak için, ikinci cümledeki "çıkışma" ifadesini ekledim.

Neden bu derece zor sorular hazırladığımı soruyorsanız, söyleyeyim:

Ciddi bir sınavda yüksek bir puan hedefliyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapmalısınız.

Güleryüzlü, ama sizi bıdı bıdı testlerle oyalayan binlerce İnternet sitesi var...

Bunların sizi sürükleyeceği tatlı rehavetten, sınav salonunda

bir kâbusla uyanacağınızdan kuşkunuz olmasın.

 

         

 

 

Dergimizi beğeniyorsanız, lütfen dostlarınıza da öneriniz,

iletiniz, gönderiniz... Teşekkürler, Sayın Üyeler...

WEB SİTEMİZ:

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        EĞLENCE        ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN

*  *  *  *  *

Listemize Katılmak için: http://groups.yahoo.com/group/pratik-ingilizce

Veya Doğrudan Bana e-Posta Atınız: --> İzbul

Listemizden Ayrılmak İçin:  pratik-ingilizce-unsubscribe@yahoogroups.com