FROM THE PRESS

Gazetelerden - 06

Intermediate - Upper Intermediate

[All passages are modified to some extent in keeping with this Website's TESL -- teaching of English as a second language -- policies.]

 

 

 Top National News

 

Presidential System Debate on the Agenda In Ankara: Members of the government say that a presidential system in Turkland would give more transparency.

 

Turkland should have a presidential system of government in order to attain stability in politics, Justice Minister Cemil Çiçek said Monday.

http://www.ntvmsnbc.com/news/default.asp

 

presidential system  = BAŞKANLIK SİSTEMİ... on the agenda  = gündemde...  transparency  /træns--rınsi/ = SAYDAMLIK... to attain  = elde etmek, ulaşmak... stability  /sta--liti/ = İSTİKRAR...

 

Şeyyy... Kenan Evren Başkanlığındaki

SAYDAMLIK ve İSTİKRARI

gördükten sonra

biz bundan almasak!!...

 

 

LINGUISTIC STUDY:

 

Yukardaki, "that of/in/on, etc... those of/in/on, etc..." şeklindeki yapıdan daha önce uzun uzadıya söz etmiştik. YeniÜyelerimiz için, yapıyı açıklayacak bazı karşılaştırma tümcelerini aşağıda tekrar sunuyorum:

The hall in this house is much larger than that in the previous one. [Örneğin ev ararken yapacağınız bir karşılaştırma... Bu evdeki salon bir önceki evdeKİNDEN çok daha geniş...  "that" burada "the one," veya "the hall" yerine geçiyor... "hall" sözcüğünü tekrar etmemek için başvurduğumuz bir yöntem: Yani, "Bu evdeki salon, öteki evdeki salondan"... yerine, "Bu evdeki salon, öteki evdeKİNDEN"... diyoruz.]

I wonder if it will ever be possible to travel at speeds greater than that of light. [ışığınKİNDEN daha yüksek hızlarda... "than the speed of" yerine kullanıyoruz. Kısacası, yine sözcüğü tekrar etmemek için başvurduğıumuz bir yöntem]

Saturn's magnetic field is much weaker than that of Jupiter. [Jüpiter'inKİNDEN...]

Most of the highways in Germany are wider than those in the Balkan countries. [Balkan ülkelerindeKİLERDEN... "the ones, the highways" yerine...]

Those with multiple jobs naturally have a much higher income than those with only one job. [Birden çok işte çalışan kişilerin geliri tabiatıyla tek işte çalışan kişilerinKİNDEN çok daha yüksek...]

İşte Sizlere Tipik bir Tuzak Sınav Sorusu...

Unutmayınız ki, karşılaştırma yaparken, elmalarla elmaları, armutlarla armutları aynı kefeye koymanız esastır. Tabii burada, "elma, armut" benzetmesi ile, aynı ve farklı sınıftan gramer birimlerini kastediyorum.

Aşağıdaki tümce çok iyi bir çeldirici: Çünkü Türkçe'ye çevrildiğinde geçerli bir yapı veriyor. Ama İngilizce gramerde kesinlikle yanlış:

**His salary as a bus driver is much higher than a teacher. Otobüs şöförü olarak kendisinin maaşı bir öğretmenden çok yüksek!...

Yukardaki tümcede yapılan mantık hatasını, Türkçe görmezden geliyor. Oysa dikkatli bir çözgüleme ile, "öğretmeninKİNDEN" (yani, "öğretmenin maaşından") dememiz gerekirdi. İngilizce işte bu hatayı bağışlamıyor ve aşağıdaki yapıyı doğru kabul ediyor:

His salary as a bus driver is much higher than that of a teacher. Otobüs şöförü olarak kendisinin maaşı bir öğretmeninKİNDEN çok yüksek.

Başka bir deyişle, "higher than the salary of a teacher" şeklinde tekrara düşmemek için "higher than that of a teacher" yapısına yöneliyoruz.

 News Headlines

 

Remembering How World's Aid Evaporated For Honduras and Iran: All too often when disaster strikes, the relief mission seems to last only as long as the media attention.

 

remembering = hatırlayarak, hatırlarken, hatırlamak, hatırlayacak olursak,  ... (Örneğin "As we remember... While we remember..." gibi yapılardan bir dönüşüm olarak değerlendiriniz ve Türkçe'ye uygun gönlünüzce bir başlık atınız)... aid = yardım... to evaporate /i--pıreyt/ = buharlaşmak, buharlaştırmak... all too often = çok sık, hemen herzaman... disaster /di-ZAS-tı/ = felaket... relief /rı-Lİ:F/ = "giderme", yardım, kurtarma...  to last only as long as the media attention = ancak medyanın ilgisi sürdüğü müddetçe devam ediyor...

 

Israrla, tam çeviri yapmamı isteyenler için bir not: Çeviride el elden üstündür... Kaldı ki, çevirisini de ben yapacak olursam, size ne kalacak? Türkçe'sini okumak mı?

The people of San Miguel Arcángel know all too well what it is like to be struck by disaster, and they have watched the world rush to Asia's rescue with sober eyes.

 

know all too well = gayet iyi biliyorlar (DİKKAT: "only too well" de diyebilirdiniz; aynı anlamı verirdi. Nedenine fazla kafa yormayınız; bazı şeyleri ezberleyivermek zaman açısından çok daha verimli bir yaklaşımdır)... what it is like = neye benzediği(ni), nasıl birşey olduğu(nu) -- "ni" ve "nu" nereden geldi? To know fiilinin nesnesi olarak, "-i" halinden... to be struck by disaster = felakete uğramak (passive) -- to strike - struck - struck (vurmak, çarpmak) yukarda da geçti... to rush /RAŞ/ = acele ile koşuşturmak... to rescue /RES-kyu/ = kurtarma, yardım... sober = ayık (biraz da ciddi)... Sözcüğün sözlük anlamı böyle... Oysa, burada "içki içmemiş, ayık gözlerle izlediler" diye çevirirseniz, saçma olacağı besbelli. Nedir o halde buradaki anlamı, "kül yutmayan, gerçeği bilen, aldatılmaktan uzak gözlerle izlediler"...

Nahum Cáceres said his entire community was swept off a hillside six years ago by Hurricane Mitch. In his wallet he keeps a handwritten list of the dozen international aid organizations that have come and gone since then.

 

to sweep - swept - swept = süpürmek... to sweep off = "silip süpürmek" = yok etmek... wallet /WO-lit/ = cüzdan (erkek cüzdanı)... Bayanlar, "hand bag" taşıyor... Ama, "purse" /PÖ:S/ (Brit, /r/ telaffuz etmiyoruz) para kesesinin cinsiyeti yok...

"I don't know how much they sent, but they tell me this is a million-dollar project," Mr. Cáceres said, looking down over an unsightly patch of flat gray houses in different stages of completion. "I would like them to see what has happened with all their money."

 

unsightly = çirkin, biçimsiz görünüşlü... in different stages of completion = herbiri inşaatın farklı bir aşamasında ve henüz bitmemiş...

 

ÇÖZÜNÜZ: Bay Cáceres "them... their money" sözleriyle kimi ve neyi tanımlıyor? En önemlisi, ima yoluyla kimleri suçluyor? Yanıt en altta...

Eric Moscoso, a neighbour of Mr. Cáceres, was more succinct: "We are abandoned."
The New York Times (www.nytimes.com)

 

succinct /sık-SİNKT/ = (Nefis bir sözcüktür; söz, ifade, anlatım için kullanılır) özlü, kısa ve derli toplu...

 

COMMENT: Mr. Cáceres says, "We are abandoned." "You are not the only one," we might add... ÇEVİRİSİ: Bay Cáceres "Terkedildik," diyor. "Terkedilenler yalnızca sizler değilsiniz," diye buna bir ekleme yapabiliriz... [ki iması genellikle "biz de aynı durumdayız" olacaktır.]    

 

Bu çok yaygın ve kullanışlı bir deyiştir. Örnekler:

 

-- I am hungry.

-- You're not the only one.

 

-- Oh, I'm fed up with this. (=Bıktım usandım.)

-- Well, you're not the only one. (Ben de.)

 

ÇÖZÜM: Bay Cáceres, "Uluslararası yardım kuruluşları (they) gelip görsünler bakalım yardım paraları (them) acaba nereye harcanmış?! [Bi dakka! Yav biz Honduras'tan söz etmiyor muyduk?!]

 

 

 Top National News

 

Congress scenarios grow in CHP: Famed singer, composer and writer Zülfü Livaneli is to declare his decision on whether to stand in the coming CHP congress.

http://www.ntvmsnbc.com/news/default.asp

 

scenario  /si-NA:-riou/ (USA /si-NÆ:-riou/= senaryo (İngilizce öğrenmek ne kolay, di mi?)... famed  = famous...  to stand  = in the congress, elections, etc) aday olmak... coming  = yaklaşan, önümüzdeki... (Dikkat: ***the coming man *** bize doğru yaklaşan adam filan gibi garip bir kullanım sözkonusu değil...)

 

NOTLAR:

 

is to declare = ilan edecek, duyuracak... "To be + Mastar" yapısı. İngilizcede gelecek zaman anlatabilen yapılardan biri.

 

his decision on ......... = "on" ilgecine dikkat...

 

whether = "whether or not" veya "whether ....... or not" şeklinde kullanımlar da mümkün, ama hiç de şart değil. Tabiatıyla çevirisi: "aday olup olmayacağını"...

 

Şeyyy... Söz CHP başkan adaylığından açılmışken,

Sevgili Dostlar,

 

BEN DE ADAYLIĞIMI SİZLERE DUYURMAK İSTEDİM

 

Bana Oy Verirsiniz Değil mi?

 

Ötekilerin Hepsi Müsvette de!!...

 

 HAFTANIN SORUSU !!

CHP: Cumhuriyet Halk Partisi = Republican People's Party... Yani "Cumhuriyetçi Halkın Partisi"

 

Peki bu, bilerek veya yanlışlıkla, "Republican Peoples' Party" şeklinde yazılırsa, bölücülük olur mu, olmaz mı?!

 

Şimdi, lütfen açınız Google'ı. Bknz bakalım nice anlı şanlı resmi sitede bile bu fahiş yanlışlık yapılıyor...

 News Headlines

 

Clinton Seeking Shared Ground Over Abortions: Senator Hillary Rodham Clinton said on Monday that the opposing sides in the debate over abortion should find "common ground" to prevent unwanted pregnancies and ultimately reduce abortions, which she called a "sad, even tragic choice to many, many women."

 

shared ground = common ground = ortak zemin (baştaki deyim, "paylaşılan zemin" kavramından)... abortion /ı-BO(r)-şın/ = kürtaj, aborsiyon... (DİKKAT: "çocuk düşürme" =  miscarriage /mis--ric/ DİKKAT: "carriage, marriage..." okunuşu ASLA "--riyic" şeklinde değildir: DOĞRUSU: /-ric/ ve /-ric/... unwanted pregnancies = istenmedik gebelikler (DİKKAT: Bu tür deyim ve deyişleri not ediniz; kullanmak gerektiğinde "Yahu acaba istenmedik nasıl denilir?" diye kafa yormak sıkıntısından kendinizi kurtarmış olursunuz)... ultimately /AL-timitli/ = nihai olarak... to reduce = azaltmak...


In a speech to about 1,000 abortion rights supporters near the New York State Capitol, Mrs. Clinton firmly restated her support for legalized abortion nationwide. But then she quickly shifted gears, offering warm words to opponents of legalized abortion and praising the influence of "religious and moral values" on delaying teenage girls from becoming sexually active.

 

abortion rights supporters = kürtaj hakları savunucuları... firmly = kesin bir şekilde... to restate = tekrarladı (re-stated = yeniden beyan etti)... nationwide = ülke çapında, ülke genelinde (DİKKAT "nation" biliyorsunuz "ulus" demektir)... shifted gears = "vites değiştirdi"... (Burada mecazi olarak "demin söylediklerinin aksine bu defa da...)... to offer warm words = "sıcak mesajlar sundu"... to praise = övmek... Son Bölümün Açıklaması: Bayan Clinton, "teenage" kızların cinsel aktivitelere başlama yaşını geciktirmekte "dini ve ahlaki değerlerin" etkisini övdü...

 

 

When it comes to defining family values, conservative Christians and Muslims are united against liberal secularists: Sheikh Yusuf al-Qaradawi is a controversial Islamic scholar who approves of wife-beating and believes in traditional family values. The Mormon church, having abandoned polygamy more than a century ago, believes in traditional families too.

 

whan it comes to ----- = "İş/konu/mesele vs ------e gelince" veya "------ açısından" şeklinde çeviriniz... controversial = tartışmalı, tartışmalara neden olan... "scholar" ve "scientist" = Tıpkı Türkçe'mizdeki nüanslar gibi "âlim" ve "bilim adamı": Birincisi daha çok kendini "ağır" kitaplara vermiş, tumturaklı sözler eden ve muhtemelen şekilli sakallı; ikincisi daha çok bir laboratuar adamı; muhtemelen daha genç; saçıbaşı biraz pejmürde olabilir, sakal varsa muhtemelen keçi sakal... to approve of wife-beating = kocanın karısını dövmesine cevaz vermek... to believe in traditional family values = geleneksel aile değerlerine bağlı olmak... the Mormons = ABD'de 1850'li yıllarda organize olmuş, o dönemlerde poligami uygulayan bir "Hristiyan" mezhebi...


With that much in common, they have joined forces to "defend the family" and fight progressive social policies at the United Nations.

 

to join forces = güçlerini birleştirmek, ittifak kurmak... progressive = ilerici, ilerlemeci... (Gerçi bugüne değin dünya üzerinde kendini "regressive" olarak değerlendiren bir akım görülmemiştir ya...) DİKKAT: "with that much in common" şeklindeki bir ifade, sesinize verdiğiniz değişik kinaye tonlarına göre, "ortak bu kadar çok şey" amlamına geleceği gibi, "ortak bu kadarcık (az) şey" anlamına da gelebilir. Nüansları "okuma" veya "yanlış okuma", ne yazık ki ancak zamanla kazanılabilecek, kimsenin kimseyi fazla eğitemeyeceği bir duyarlık konusudur... Güzel güzel konuşurken, insanlar neden birden celallenirler ki sanıyorsunuz? [Ancak, pasajın genel tonunun kinayeli olduğuna dikkat ediniz ve bu "genel ton" meselesinin iletişim öbeklerinin asli öğelerinden olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayınız: Aynı sözler, farklı bağlamlarda farklı anlamlar kazanır.]


Other members of the holy alliance include Cardinal Alfonso Trujillo, who campaigns against condoms on behalf of the Catholic church, and Mahathir Mohamad, the dictatorial former prime minister of Malaysia who sacked and jailed his deputy for alleged homosexuality.

 

holy alliance /HOU-li-ı-LA-yıns/ = kutsal ittifak... to campaign against /kım-PEYN-ı-GEYNST/ = ----e karşı savaşım sürdürmek... condom = kondom, prezervatif... on behalf of = ---ın adına/hesabına, için... to sack /SÆK/ = işten atmak (eşanlamlılar: to fire, to dismiss)... to jail = hapse atmak... deputy = 1) yardımcısı, ikinci adam; 2) vekil, millet vekili... alleged /æ-Lİ:CD/ = iddia olunan, iddiaya göre...

They all met in Doha, the capital of Qatar, last November for what was officially described as a conference to celebrate the 10th anniversary of the UN's Year of the Family. In reality, it brought together some of the world's most socially conservative religious forces.

 

met ... for what was officially described as a conference to celebrate the... etc = resmi makamlar tarafından, ----yi kutlamak için bir toplantı olarak tanımlanan (toplantıda) biraraya geldiler...

In common with many Muslim states, Qatar rejects basic family rights legislation such as the international Convention for the Elimination of Discrimination Against Women (Cedaw), using "religious precepts" as an excuse.  
The Manchester Guardian (www.guardian.co.uk)

 

legislation = yasama, yasalar... discrimination = ayrımcılık... precept = kural, ilke, âmir hüküm, özlü söz... to use sth as an excuse = mazeret (gerekçe) olarak kullanmak...

 

LEARN THESE PROVERBS:

 

Birds of a feather flock together... Aynı tüyden kuşlar bir arada tünerler... ("to flock" aslında "bir araya gelmek, gruplaşmak" demektir.)

 

Politics makes strange bedfellows... Siyaset, geçici garip ittifaklara yol açar... ("bedfellow" sözcüğünde herhangi bir cinsel ima yoktur. Baskın anlamı, "kısa süreli bir yoldaşlık" demektir.)

 

A LESSON IN ELECTRONICS:

Two hydrogen atoms meet. One says "I've lost my electron."

 

The other says "Are you sure?"

 

The first replies "Yes, I'm positive."

 

         

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE