OSURUK SENFONİSİ

A SYMPHONY OF FARTS

WHAT KIND OF FARTER ARE YOU ?

NE TÜR BİR OSURUKÇUSUNUZ?

or

Strange Tricks That Beans Can Play On You !!

veya, Fasülyenin Fendi !!

 
 

NOT: BU sayfa, bazı İngilizce sözcükleri öğrenme zorluğunuzu aşmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır: Çok ciddiyim.

 

 

a VAIN farter -- A person who loves the smell of his own farts.

vain = big-headed, narcissistic, vainglorious

KENDİNİ BEĞENMİŞ bir osurukçu -- Kendi osuruklarının kokusunu seven insan.

an AMIABLE farter -- A person who loves the smell of other people's farts. amiable = friendly, amicable

DOST CANLISI bir osurukçu -- Başkalarının osuruklarının kokusunu seven insan.

a PROUD farter -- A person who thinks his farts are exceptionally superior and memorable. proud = boastful, bragging, conceited, presumptuous

MAĞRUR bir osurukçu -- Osuruklarının olağanüstü derecede mükemmel ve hatırlanmaya değer olduğunu düşünen insan.

a SHY farter -- A person who releases silent farts and then blushes.

UTANGAÇ bir osurukçu -- Sessiz osuruklar salıverip sonra da yüzü kıpkırmızı kesilen insan.

an IMPUDENT farter -- A person who boldly farts out loud and then laughs. = shameless, brazen, unabashed

SAYGISIZ bir osurukçu -- Yüksek perdeden fütursuzca osurup üstüne bir de gülen insan.

an UNFORTUNATE farter -- A person who tries awfully hard to fart but poops instead.

TALİHSİZ bir osurukçu -- Elinden geldiğince osurmağa çalışıp, sonra da kakasını kaçırıveren insan.

a SCIENTIFIC farter -- A person who farts at regular intervals but is also terribly concerned about air pollution.

İLMî ve BİLİMSEL bir osurukçu -- Muntazam aralıklarla osuran, fakat öte yandan hava kirliliği konusunda büyük tedirginlik duyan insan.

a NERVOUS farter -- A person who loses heart and stops in the middle of his fart.

ASABİ VE ÜRKEK bir osurukçu -- Osuruğun tam ortasında cesaretini kaybedip yarım bırakan insan.

an HONEST farter -- A person who admits he farted but offers good medical reasons.

DÜRÜST bir osurukçu -- Osurduğunu açıkça itiraf ederek haklı sağlık nedenleri gösteren insan.

a DISHONEST farter -- A person who farts and then blames the dog.

= deceitful, cunning, unprincipled, untruthful

ÜÇKAĞITÇI bir osurukçu -- Kendisi osurup suçu köpeğinin üstüne atan insan.

a FOOLISH farter -- A person who suppresses a fart for hours and hours.

BUDALA bir osurukçu -- Osuruklarını saatlerce ve saatlerce bastıran insan.

a THRIFTY farter -- A person who keeps several good farts in reserve.= parsimonious, frugal, unwasteful, tight-fisted

TUTUMLU bir osurukçu -- Yedekte çok sayıda kaliteli osuruk biriktiren insan.

an ASOCIAL farter -- A person who excuses himself and farts in complete privacy. =  uncommunicative, unsociable, reclusive, standoffish

ASOSYAL bir osurukçu -- Başkalarının yanında osurmaktan çekinen ve özür dileyip dışarı çıkarak yalnız başına osuran insan.

a STRATEGIC farter -- A person who conceals his farts with loud coughing.

STRATEJİK bir osurukçu -- Osururken aynı anda yüksek sesle öksürerek kamuflaj yapan insan.

an ATHLETIC farter -- A person who conceals his farts by jumping unexpectedly in his seat.

ATLETİK bir osurukçu -- Osururken aynı anda yerinde hoplayıp zıplayarak kamuflaj yapan insan.

an INTELLECTUAL farter -- A person who -- from the smell  of his neighbour's fart -- finds out what food they consumed last night.

ENTEL bir osurukçu -- Komşusunun osuruğunu koklayarak dün gece ne yediklerini kesin olarak belirleyebilen insan.

a SADISTIC farter -- A person who pulls up the blankets generously to cover his bedmate from top to bottom and then farts.

SADIST bir osurukçu -- Eşini tepeden tırnağa örtecek şekilde yorganı cömertçe onun üstüne örtüp altında osuran insan.

a MISERABLE farter -- A person who would truly love to, but can't fart at all.

MUTSUZ bir osurukçu -- Osurabilmeyi çok isteyen, fakat bunu bir türlü beceremeyen insan.

a SENSITIVE farter -- A person who farts and then starts crying. =  emotional, considerate, heedful, genteel

DUYARLI bir osurukçu -- Osurduktan sonra oturup ağlayan insan.

 

"Osuruk Senfonisi" konusunda, öğretim yöntem

ve teknikleri açısından son bir not:

Öğrencilerinizin ilgi & dikkatini konuya odaklayamazsanız,

onlara "bi bok" öğretemezsiniz.

 

ANASAYFA        TESTLER        OKUMA        YENİ DİZİ       ALMANAK

KAYNAKLAR     FIKRA     KARİKATÜR     KONUŞMA      İSTER İNAN