Müstehçen olan şey komik olamaz; komik olan bir şey de müstehçen sayılamaz. "Müstehcen bulunduğu için toplatılmıştır." "Müstehcen olduğu için yayından kaldırılmıştır." Nedir müstehcen? Yasakçı zihniyete göre, "halkın ar ve hayâ duygularını inciten veya cinsel arzuları tahrik ve istismar eden, genel ahlâka aykırı" söz, davranış veya eserlerdir. Sözlük tanımı, "açıksaçık, edebe aykırı" şeklindedir. Oysa, ar ve hayâ duyguları, müstehçenlik kavramı devirden devire, mekândan mekâna, toplumdan topluma değişir. Komik olma kavramı da öyle. Nitekim, bizim halk öykülerimizde ve komik içerikli gösteri sanatlarımızda da (karagöz, ortaoyunu) yeri geldikçe, uygun düştükçe cinsiyetle ilgili eylemlere ve sözlere rahatlıkla yer verilirdi. Hele ki, Dede Korkut Kitabı'ndaki "Kan Turalı" öyküsü "müstehçen" olmaktan yana hepsine taş çıkartır. Trabzon tekfurunun kızını almak için üç canavarla çarpışıp yenmesi gereken Kan Turalı, meydanda soyunduğunda, tekfur kızının içi gider: "Kız köşkten bakar idi. Taraklığı boşaldı (= orgazm oldu). Avsıl olmuş dana gibi ağzının suyu aktı... Komik mi, müstehçen mi? Unutmayınız: Komik ise müstehçen değil; müstehçen ise komik değil... Evliya çelebi, Kör Hasanzâde Mehmet Çelebi'nin bir taklidinde (= oyunundan) Gazi Boşnak'ın hamamda Civan Nigar'ı basıp Karagöz'ü nasıl kirinden (= phallus) bağlayıp hamamdan çıkardığını anlatır... Devamı sayfa sonunda...

 

komik şiir

CRAFTY KATINA

müstehçen şiir

A canto by Seifios, the Shrew Virgin !

copyright01-komik şiir copyright02-müstehçen şiir Doç. Dr. Yalçın İzbul http://www.ingilizce-ders.com

 
 
 

C'mon thee all aspiring composers of topsy-turvy popsy-turvy popsongs!
Take example; here's a song sung by that shrewest of philosophers
Seifios Doosoonoghlus; this is his monumental opus,"To Katina," a canto dedicated to Phallus.

  O, my Krafty Katina
Grabs the needle to sew wid'it;
But she cannot sew wid'it, she cannot sew wid'it.

'Cause she's never seen it done, she's never seen it;
O mine life'n soul Katina;
Lemme do it f'you, lemme do it f'you.

O, my Krafty Katina
Grabs the knittin'pin to stick't'n;
But she cannot stick't'n, she cannot stick't'n.

'Cause she doesn't know how to stick't'n;
O mine life'n soul Katina;
Lemme stick't'n f'you, lemme stick't'n f'you.

O, my Krafty Katina
Grabs the scissors to size it down;
But she cannot size it down, she cannot size it down.

'Cause she doesn't know how to size it down;
O mine life'n soul Katinna;
Lemme size it down f'you, lemme size it down f'you.

O, my Krafty Katina
Grabs the gear-stick to engage it;
But she cannot engage it, she cannot engage it.

'Cause she doesn't know how to engage it;
O mine life'n soul Katina;
Lemme engage it f'you, Lemme engage it f'you.
 

komik şiir

 

 

 

 

 

müstehçen şiir

komik şiir

 

 
 
 

komik şiir

EĞLEN/ÖĞREN BÖLÜMÜNE DÖNÜŞ

ANASAYFA     TESTLER     OKUMA     KONUŞMA

müstehçen şiir

 

Sayfa başından devam... 19uncu yy'da batılı bir gözlemci açık-saçık bir karagöz oyununa iki kız çocuğunu getiren babaya sebebini sorduğunda şu cevabı almıştır: "Öğrensinler. Günün birinde nasıl olsa öğrenecekler; onları bilgisiz yetiştirmektense öğretmek daha iyidir." Medrese duvarlarına hapsolmuş kadınsız bir toplulukta zoraki yeşeren eşcinsel eğilimlere karşın; kırsal bölgede kadınla erkeğin birlikte çalışması, cinsel ilişkilerin daha sağlıklı ve doğal olmasını sağlamıştır. Karacaoğlan'ın şiirleri seçkin örnekler verir: "Tomurcuk memeli kız mı istersin; ben senin derdini çekemem gönül... Sıkça dikmiş kız döşünün düğmesin sıkmış memelerin gerilsin deyi... Ak göğsün arası zemzem pınarı; içsem öldürürler, içmesen öldüm..." Gerçekçi değil mi? Müstehçen mi? Unutmayınız: Gerçekçi ise müstehçen değil; müstehçenlik ise sömürünün gerçeği... Rönesans döneminde eski yunan ve latin kültür ve sanatı yeniden keşfedilince, cinsel temalar da yeniden ele alınmıştır. Yüzyıllarca süren kilise baskısına tepki olarak, Boccacio'nun Il Decamerone öykülerinde bugün için bile aşırı sayılabilecek komik cinsel sahneler örnekleri vardır. vb... vb... Bu konuyu burada açmamın nedenine gelince. internet araştırma motorlarına bir selam sarkıtmaktır. Fakat esasen fikrimi soracak olursanız, müstehçen olmanın ölçütü sebepsiz yere, daha doğrusu pornografik sömürü amaçları ile cinsel konuları açmak veya gereksiz yer ve zamanda argo niteliğinde ve terbiyeden yoksun dil kullanmaktır. Günümüzde, "toplumun" ar anlayışına sözümona uygun davranır görünürken müstehçenliğin müstesna örneklerini veren için TV pembe dizileri ve bunların müdavimleri utansın.