Dirtiest  Limericks...
 

THE LIMERICK /Lİ-mırik/ veya /LİM-rik/

DEFINITION:
A five line stanza in spondaic hexameter,

alternating with amphibrachs and amphimacers...

(Huh? Bi şi mi dediniz?)

Doç. Dr. Yalçın İzbul

http://www.ingilizce-ders.com

 
 
 

 

O.K., then. Let me put it this way.

(Pekala, öyleyse. O zaman şööle diyeyim.)

The limerick is a popular -- rather than literary -- type of humorous verse. It is a short, five-line poem with a rhyme scheme of aabba. It is often nonsensical in subject matter, and is most often indelicate, improper, indecent, obscene, foul, vulgar, bawdy, lewd, and altogether grossly ribald in language. In short, it employs the UGLY LOVELY language of shady back streets...

 

literary /-tırıri/ (DÜM-teketek) = edebi... humorous /HYU-mırıs/ = mizahi... rhyme /RAYM/ = uyak, kafiye... rhyme scheme /RAYM-SKİ:M/ = uyak düzeni... nonsensical /N@N-SEN-sıkıl/ = saçma, anlamsız... ribald /RİB-ıld/ = kaba, ağzıbozuk, müstehçen... (Arkasından dizdiğim diğer sözcükler de bunun üç aşağı beş yukarı eşanlamlıları)... altogether = tümüyle, tamamen... DİKKAT: Alışık olmadığınız bu anlamı not ediniz. Örnek: It was an altogether hopeless situation...

 

 PLEASE READ ON; THE JUICY PARTS ARE

 

 YET TO COME !!

Lütfen okumağa devam ediniz. Asıl leziz, cazip, ağız sulandıracak bölümlere henüz gelmedik.

 

(is/are yet to come = henüz gelecekte)


Limericks are predominantly -- if not exclusively -- about SEX: copulation, virginity, prostitution, organs (not the musical kind), sexual "substitutes", animal husbandry (rather aptly named !!), and the like... Composing a limerick is thus the way out in poetry when we get the urge to speak out the unspeakable.

 

Sıfat + if not + sıfat yapısına dikkat ediniz. Türkçe'ye iki şekilde çeviri verebilir: 1. Tamamen olmasa bile baskın derecede (pasajdaki anlam)... 2. Baskın derecede, hatta belki tamamen... copulation /K@P-yuleyşın/ = hayvanlarda "çift"-leşme; insanlarda "bir"-leşme (Türkçe'nin romantizmine hayran olmamak elde mi?)... prostitution = fahişelik... substitutes = (burada) "yerine geçenler"... animal husbandry = hayvan yetiştiriciliği... (Ama, "husband" sözcüğünden yola çıkarak, sözcük oyunumun hakkını veriniz!!)... aptly /ÆPT-li/ = uygun, yerinde, taşı gediğine koyarak... to speak out = açık açık, dobra dobra, bağıra bağıra söylemek; söylemekten çekinmemek...

 

WARNING !!

Uyarı !!

There is probably no such thing as a "clean" limerick !!

 

Büyük olasılıkla, "aile için uygun"

denilebilecek bir "limerick" yoktur dünyada!!

If you are offended by ribald language, do not read any further !!

Açıksaçık dilden hoşlanmıyorsanız, lütfen bu noktadan öteye okumayınız.LOOK, I MEAN IT !!

Bakınız, ciddi söylüyorum !!

Some of the following limericks may contain

the "C"-word; others may even contain

the "F"-word...Therefore, proceed at your own risk.

Benden günah gitti...

 

Ready... Steady... GO !!

 


SELECTED LIMERICKS

 

 

Sözcük hazinenizi geliştirmenin en kolay ve kalıcı yollarından birisi de, şarkı ve şiirlerdeki uyaklardan yararlanmaktır. Bu sayfamızda, biraz da İngilizce'deki yaramaz (naughty) sözcük dağarcığımızı geliştirelim dedim... Kimi sözcükleri, server'larınız porno sanarak  reddetmesin diye, açık açık yazmadım.

 
 

There was a young man of Cape Horn,
Who wished he had never been born.
And he wouldn't have been,
If his father had seen
That the end of the rubber was torn.

(1927)

rubber =  lastik, kauçuk, silgi... Burada: "kondom"... If his father... etc = Eğer babası kondomun ucunun delik olduğunu görebilmiş olsaydı...

A notorious whore named Miss Hearst
In the weakness of men is well-versed.
Reads a sign o'er the head
Of her well-rumpled bed:
The customer always comes first.

(1945)

notorious /nı-TOU-rıyıs/ =  kötü şöhretli... whore /HO:/ = orospu, fahişe... well-versed = eğitimli, işi iyi bilen... well-rumpled = çok kırışık durumda: (mecazi olarak, yatağın çok kullanıldığı ifade ediliyor)...

"The customer always comes first." = 1. Müşteri daima önde gelir... 2. Müşteri daima ÖNCE GELİR (= orgazm)...

A medical student named Hetrick
Is learned in matters obstetric.
From a glance at the toes
Of a mother, he knows
If the new baby's balls are symmetric.

(1943)

Yani, Obstetrik alanında çok bilgili olan Hetrick, annenin ayak başparmaklarına bir baktı mı, bebeğin "husye" lerinin simetrik olup olmadığını anlayıverirmiş...

A young man whose sight was myopic
Thought sex an unreachable topic.
So poor were his eyes,
That despite it's great size,
His penis appeared microscopic.

(1941)

whose sight was myopic =  ki kendisi miyoptu... unreachable =  ulaşılamaz... topic =  konu...  So poor were his eyes =  gözleri öylesine bozuktu ki... Penisi kocaman olmasına rağmen, ona mikroskopik görünüyordu...

There was a young man of Bombay,
Who fashioned a c**t out of clay.
But the heat of his prick,
Turned it into a brick,
And chafed all his foreskin away.

(1879)

fashioned a c**t out of clay =  kilden (çanak çömlek toprağı) bir "kuku" şekillendirmişti... But the heat... etc =  Fakat, çükünün sıcaklığı bunu tuğlaya dönüştürdü...  to chafe /ÇEYF/ =  ovarak aşındırma... Buradaki anlam: sünnet derisi aşınıp soyuldu...

There was a pianist named Liszt
Who played with one hand while he pissed
But as he grew older
His technique grew bolder,
And in concert jacked off with his fist.

who played... etc =  Çişini ederken bir yandan tek eliyle piyano çalabiliyordu... But as he... etc =  Ama yaşı ilerledikçe, tekniği daha yüreklendi, ataklaştı... to jack off =  masturbasyon yapmak... fist =  yumruk...

A kinky young girl from Bexhill,
Tried a dynamite stick for a thrill,
They found her vagina,
In North Carolina,
And bits of her tits in Brazil.

kinky =  cinsellikte olağandışı davranışlara biraz fazla eğilimli, hafiften sapkın ("sapık" demedim)... Tried a dynamite... etc =  Heyecan olsun diye bir dinamit lokumu denedi... bits =  parçalar...  tits =  memeler...

There was an old man of Dundee,
Who came home as drunk as can be;
He wound up the clock
With the end of his cock,
And buggered his wife with the key.

wound up the clock =  saati kurdu... with the end of his cock =  "alet" inin ucuyla... "Geri" sini de anahtarla halletmek zorunda kalmış... (to bugger = fiili livata)

A young girl of English nativity
Had a fanny of rare sensitivity;
She could sit on the lap
Of a Nazi or Jap,
And detect his Fifth Column activity.

of English nativity =  İngiliz, İngiltere doğumlu... fanny =  kalça, kaba et, but... sit on the lap =  kucağa oturma...  fifth column =  "beşinci kol" = espiyonaj dairesi... (Tabii, burada "column" = "sütun" anlamına dayalı mecazi anlatım var...)

There once was a Vulcan named Spock
Who tried stroking his monstrous cock
With lust went berserk
And beseeched Captain Kirk,
"Bend over, this shuttle must dock!"

"Uzay Yolu" dizisinde Mr. Spock'un babası "Vulcan" gezegenindendi... to stroke =  okşamak...monstrous =  (burada) kocaman...  lust =  şehvet... to go berserk =  çıldırmak, zıvanadan çıkmak... to beseech =  yalvarmak...

to bend over =  "domalmak"... this shuttle must dock = bu uzay mekiği gemiye kenetlenmek zorunda...

An Argentine gaucho named Bruno
Who said, "F***ing is one thing I do know.
Women are fine
And sheep are divine
But llamas are numero uno."

gaucho /GAU-ço/ =  Arjantin "kovboyu", diyebilirsiniz...

"Kadınlara diyecek sözüm yok; koyunlar da şahane, ama lâmalar bir numara..."

There was a young man from China
Who thought he was a jolly good climber;
When he slipped on a rock
He knocked off his cock
And now he has got a vagina.

jolly good =  çok iyi (pekiştirme)... slipped =  kayıp düştü... knocked off his cock =  âletini kırdı...

İlk iki mısradaki uyak: /ÇAY-na/, /KLAY-ma/... Sondaki "schwa" sesini, /a/ sesine yakın okuyunuz...

For travellers going sidereal
The danger, they say, is bacterial.
I don't know the pattern
On Mars, or on Saturn,
But on Venus it must be venereal.

-- Robert Frost

sidereal = astral -- burçlara ilişkin... venereal =  zührevi...

Bu imzalı limerick, ünlü 20 yy. ABD'li şair Robert Frost'tan... Süper, doğrusu...

An example of Kant's sterling wit
Was his theory that farts could be lit,
And it's said that all night
By the flickering light,
He composed his "Critique of Pure Shit."

-- Victor Gray

sterling wit =  altın zeka, üstün zeka... theory that farts could be lit =  "osurukların tutuşturulabileceği" teorisi...  flickering light =  titreşen ışık (mum ışığı kastediliyor...

Bu imzalı limerick'de ise, Filozof Immanuel Kant'ın, "Critique of Pure Reason" başlıklı dev eseri ile dalga geçiliyor.

Remembering "The Critique of Pure Reason" by Immanuel Kant,

I should now take my leave with opened eyes

On "The Climax of Pure Reason"

 

by that great philosopheress

MILADY the IMMACULATE CUNT

 

-- Yalçın İzbul

 
 
 

EĞLEN/ÖĞREN BÖLÜMÜNE DÖNÜŞ

ANASAYFA     TESTLER     OKUMA     KONUŞMA