TURKISH - EU RELATIONS

Türkiye - AB İlişkileri...

 

Türkiye ve Avrupa Birliği

As THEY See It... Onların Gözüyle...

Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz

Avrupa Birliği AB

 

As WE See It... Bizim Gözümüzden...

We're Teaching The EU'eans

HOW TO ASS-WASH !!

How to Take Their Personal Hygiene To A Higher Level

with

 TAHARET

Personal Cleaning & Cleansing

with Stream of Water and Maximum Comfort

with Adjustable Water Temperature!

Prices Slashed !!

(Don't Worry: Nothing Else Is)

Fiatları doğradık; merak etmeyin,

başka bir yeriniz doğranmıyor...

 

AB ilişkileri

  Taharet Coldie !!

Our special sale price:
€ 59.95

 
 


    AB ilişkileri-2

  Taharet Hottie !!

Our special sale price:
€ 99.95

 

Note: €  = Avrupa'nın Avrosu...

Using toilet paper for personal cleansing leaves residue and can cause serious health problems and diseases... and more...

to cleanse /KLENZ/ = "temizlemek" kavramına, "arındırmak, dezenfekte etmek" kavramını da ekliyor...  leaves residue = "Nekadar sallarsan salla..." hesabı...

Taharet substantially improves personal hygiene by replacing wiping with comfortable and hands-free waterwash, limiting the spread of infection and bacterial growth.

substantially /sıbs-TÆN-şıli/ = önemli derecede... to wipe = ovalayarak silmek... hands-free waterwash = ellerini sürmeden suyla yıkama...  growth = (burada) çoğalma (normal anlamı = büyüme)...

Using Taharet for personal cleansing is also essential for comfort and relief against hemorrhoid pain -- as well as against homosexual urges...

relief /rı-Lİ:F/ = rahatlatma, giderme... hemorrhoid  okunuşu: /HE-miroyd/... hemorrhage   /HE-mıric/ = kanama (tıbbi)... homosexual urges   /Ö:-ciz/ = homoseksüel dürtüler...

Taharet provides comfort with its adjustable head and stays hidden under the toilet seat when unused.

adjustable head = ayarlanabilir püskürtme kafası... stays hidden under the toilet seat when unused = kullanılmadığı zamanlarda oturağın altında saklı (=görünmez) durur...

Taharet is cost-effective. It reduces toilet paper use by 50% and saves you money.

cost-effective = tasarrufludur; maliyetini daha sonra tepe tepe kurtarırsınız... DİKKAT: "Yüzde şukadar azaltır / arttırır" deyimi için "reduces / increases ... by 50%" şeklindeki ilgeç (edat) kullanımına dikkat ediniz.

Taharet does not work with electricty. You will not be ass-cuted...

ass-cuted = "electrocuted" sözcüğünden yola çıkarak, bendenizden İngilizce'ye bir armağan...

 

And The Moment Of TRUTH...

Gerçeklerle Yüzleşme...

 

Avrupa Birliği AB ilişkilerimiz

EĞLEN/ÖĞREN BÖLÜMÜNE DÖNÜŞ

ANASAYFA     TESTLER     OKUMA     KONUŞMA

 

 
 
 

Aşağıdaki ansiklopedik bilgiler Wikipedia'dan alınmıştır. Onay ve eleştirimiz sözkonusu olmaksızın aynen aktarılmıştır. Türkiye-AB ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ile süregelen ikili ilişkilerini içerir. Türkiye'nin 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlayan ilişkiler Türkiye'nin 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazandı. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında imzalanan Karma Protokol izlemiştir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam etmekte olan süreçte Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır. Tarihçe Ana madde: Türkiye ve Avrupa Birliği kronolojisi: Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun bir parçası olmak için başvuruda bulundu. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık çatısı oluşturdu[2]. Bu antlaşma 12 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girdi. 12 Eylül 1980 Darbesi AET ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dondurulmasına yol açtı. 1983 yılında çok partili seçimlerin yapılması üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden canlandı. 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye resmen tam üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği'yle bütünleşmenin ilk aşaması olarak Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'ne girdi. 2000'li yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde bir hızlanma gözlendi. 17 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin katılma müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına karar verdiler.17 Aralık Türkiye-AB Müzakereleri: Başlayacak müzakerelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda kesin bir karar verilmedi. Şu an 2013 yılı Türkiye'nin AB'ye katılabileceği en erken tarih olarak gözükmektedir. Ancak müzakerelerin 2020 yılına kadar sürmesi ihtimali de mevcuttur. İlişkilerde ortaya çıkan sorunlar: Ekonomik sorunlar: Türkiye'nin 2000'li yıllarda başardığı büyüme hızı Avrupa Birliği ortalamasını çok üstünde olmasına rağmen, bütçe açığı, dış borç ve işsizlik oranları açısından Türkiye hala AB ortalamasının çok altında kalmaktadır. Bazı AB üyeleri bu yüzden Türkiye'nin henüz AB'ye katılmaya hazır olmadığı görüşündedirler. Ayrıca Türkiye'deki yüksek nüfus artışı da bazı AB ülkeleri tarafından sorun olarak görülmektedir. Bu büyüme hızıyla AB'ye katıldığı takdirde Türkiye 2020 yılında Almanya'yı geçerek Avrupa Birliği'nin en büyük üyesi olacak ve Avrupa Parlamentosu'nda en fazla üyeye sahip olacaktır. Bu tahminler bazı AB üyelerinde endişe yaratmaktadır.