THE CONSTELLATIONS

BURÇLAR

The Signs of the ZODIAC

 
 

March 21 - April 19

April 20 - May 20

May 21 - June 21

June 22 - July 22

June 23 - August 22

August 23 - September 22

 

September 23 - October 22

October 23 - November 21

November 22 - December 21

December 22 - January 19

January 20 - February 18

February 19 - March 20

 
 

Telaffuzlar ve Sözcük Anlamları

 

Aries /EY-riiz/

Taurus /TO-rıs/

Gemini /CE-mıni:/ /CE-mınay/

Cancer /KÆN-sı/

Leo /-o/

Virgo /VÖ:-go/

Libra /Li:BR/ /LAYBR/

Scorpio /SKO-piı/

Sagittarius /sæci-TE:-riyıs/

Capricorn /KÆP-riko:n/

Aquarius /ık-WE:-riyıs/

Pisces /-si:z/ /PAY-si:z/

 

ram /RÆM/ = koç

bull /BUL/ = boğa

twins /TWİNZ/ = ikizler

crab /KRÆB/ = yengeç

lion /LAY-ın/ = aslan

virgin /VÖ:-cin/ = bakire

balance /BÆ-lıns/ = denge, terazi

scorpion /SKO-piın/ = akrep

archer /A:-çı:/ = okçu, ok atan

goat /GO:T/ = keçi

water bearer /WO-tı-BEE-rı/ = su taşıyan

fishes /Fİ-şiz/ = balıklar

 

ÇEŞİTLİ TESTLERE DÖNÜŞ

IZBUL'S ALMANACK

ANASAYFA      TESTLER      OKUMA      EĞLENCE

 

 İLERİ EĞİTİM SETİMİZ

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti

pratik ingilizce

TÜRKLER İÇİN PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks: YAHOO Uluslararası ESL Grup

pratik ingilizce

Kuruluşu: Kasım, 2001

  TIKLAYINIZ 

 İLERİ EĞİTİM SETİMİZ

 TIKLAYINIZ

ingilizce eğitim seti