Hatasız kul olmaz... Yani:

   Even the best steed sometimes stumbles...  Yalçın İzbul's

TURKISH PROVERBS

TÜRK  ATASÖZLERİ

     Türk Atasözleri

 

There’s a time and a place  for every single

proverb on this side of heaven....

-- the Sage İzbulismus

Buradaki mütevazı koleksiyon, "Practical English For Turks" dergimizin, Yeni Dizi, Sayı 001-015 nüshalarında yayınladıklarıma yaptığım eklemelerle oluşturulmuştur. Kapsam açısından iddialı, sistematik bir çalışma bana düşecek bir görev değil... İngilizce sözcük dağarcığınıza yardımcı olmayı amaçlarken, bu uçsuz bucaksız folklor alanında araştırma yapan yerli ve yabancı Türkologlar için de kendimce bir katkı sağladığımı da umarım.

 01        02        03        04        05

Türk Atasözleri / Atasözlerimiz ve İngilizce Karşılıkları... Türk Atasözleri / Atasözlerimiz ve İngilizce Karşılıkları... Türk Atasözleri / Atasözlerimiz ve İngilizce Karşılıkları...

Türk atasözleri için İngilizce eşdeğer, karşılık ve/ya çevirileri... Atasözlerimizin Anglo-Sakson kültüründe karşılıkları... Anahtar sözcükler: Türk atasözü, ata sözü, ata sözleri, ata sözlerimiz, atalar sözü, atalar sözleri, açıklamalı ingilizce türkçe çeviri...

 

 

 Almanak Anasayfaya Dönüş

 Site Anasayfa      Testler       Okuma       Eğlence

 Konuşma      Fıkra       Karikatür      Özdeyişler

 

Ücretsiz İnternet Yayınlarımız

 Practical English For Turks

Ücretsiz Süper Web-Site

İZBUL TWITTER'da

 @guncelingilizce

 @yalcinizbul_ENG

  @yalcinizbul

 MİZAH-HİCİV:   Bir Kadınyiyenin Öğleden Sonrası

Çoook Ayıp Şeyler !!!

 ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

 İnsanın Evrimi - Kültür - Dil

 BİLİMSEL MAKALELER

 MİTOLOJİ & ETİMOLOJİ

 İngilizce'de Mitoloji Deyimleri

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

POPÜLER-BİLİMSEL "UZAY & UZAYLILAR" SİTEMİZ

  EVREN - UZAY - KURGUBİLİM  

KİŞİSEL SAYFALAR

 

         İçeriği: Türk atasözleri için İngilizce eşdeğer, karşılık ve/ya çevirileri... Atasözlerimizin Anglo-Sakson kültüründe karşılıkları...

         Anahtar sözcükler: Türk atasözü, ata sözü, ata sözleri, ata sözlerimiz, atalar sözü, atalar sözleri, açıklamalı ingilizce türkçe çeviri...