dünya atasözleri

DÜNYA ATASÖZLERİ

dünya atasözleri

Practical English For Turkish Speaking ESL/EFL Students

Bu bir "Eğlen-Öğren" İngilizce eğitim çalışmasıdır.

dünya atasözleri copyright Doç. Dr. Yalçın İzbul (2014) dünya atasözleri mail

 

atasözleri Kızılderili Atasözleri

American Indian Proverbs

atasözleri Zulu Atasözleri

Zulu Proverbs

atasözleri Eskimo Atasözleri

Eskimo Proverbs

atasözleri Bedevî Atasözleri

Bedouin Proverbs

atasözleri Tibet Atasözleri

Tibetan Proverbs

atasözleri Çin Atasözleri

Chinese Proverbs

atasözleri Japon Atasözleri

Japanese Proverbs

atasözleri Türk Atasözleri

Turkish Proverbs

 
eğitim setlerimiz

 İLERİ İNGİLİZCE SETİ

TIKLAY INIZ

kızılderili atasözleri

Doç. Dr. Yalçın İzbul's [Anthro-Linguistics]

TÜRKLER  İÇİN  PRATİK İNGİLİZCE

Practical English For Turks

kızılderili atasözleri

 İzbul Twitter'da

 @guncelingilizce

 @yalcinizbul_ENG

 

Dünya Atasözleri: Örnekler...

Walk lightly in the spring; Mother Earth is pregnant. Baharda yere hafif bas; Tabiat Ana gebedir. [Kiowa atasözü]

It's impossible to awaken a man who is pretending to be asleep . Uyuyormuş numarası yapanı uyandırmak olanaksızdır. [Navajo atasözü]

A rocky vineyard does not need a prayer, but a pick ax. Taşlı bağa dua değil, çapa gerek. [Navajo atasözü]

Only when the last tree has withered, the last fish has been caught, and the last river has been poisoned, will you realize you cannot eat money. Ne zaman ki son ağaç kuruyacak, son balık tutulacak, son ırmak zehirli akacak, o zaman anlayacaksınız paranın karın doyurmayacağını. [Cree atasözü]

The one offended never forgets ; it is the offender that forgets . İnciten unutur, ama incinen asla unutmaz. [Zulu atasözü]

Unless you're the lead sled dog, the view is pretty much the same. Kızak koşum takımında en önde koşan olmadıkça, manzara aşağı yukarı hep aynı. [Eskimo atasözü]

Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today does the fire burn brightly. Dün külüdür hayatın; yarınlar ham yakacak; bugün yanıyor alev alev ancak içimizdeki ocak. [Eskimo atasözü]

An army of lambs led by a lion would defeat an army of lions led by a lamb. Bir aslanın önderliğindeki kuzular ordusu, bir kuzunun önderliğindeki aslanlar ordusunu yenilgiye uğratır. [Bedevi atasözü]

Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Adama balık ver, bir günlüğüne karnını doyurursun; balık tutmayı öğret, yaşam boyu doyurursun. [Çin atasözü]

If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade , plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people. Bir yıl için plan yapıyorsan pirinç ek; on yıl için plan yapıyorsan ağaç dik; bütün bir yaşam süresi için plan yapıyorsan insanları eğit. [Çin atasözü]

A man in love mistakes a pimple for a dimple. Âşık, sivilceyi gamze sanır. [Japon atasözü]

If you believe everything you read, better not read at all. Her okuduğuna inanıyorsan, okumaktan vazgeç. [Japon atasözü]

 

internet yayınlarımız

Ücretsiz İnternet Yayınlarımız

internet yayınlarımız

 Practical English For Turks

pratik ingilizce

Ücretsiz Süper Web-Site

 İZBUL  TWITTER'da

   @guncelingilizce  

  @yalcinizbul_ENG  

ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

İbknz İnsanın Evrimi - Kültür - Dil

BİLİMSEL MAKALELER

ANTROPOLOJİ & DİLBİLİM

bknz Bilimsel Çeviriler

ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

NAH İNSANA ve ANASNİ HAN

Öfke ve İsyan Sözleri [İnternet Versiyonu. 2014]

bknz  TIKLAYINIZ !!

FAMOUS QUOTATIONS

İNANILMAZ KAYNAK

bknz  TIKLAYINIZ !!

MİTOLOJİ-ETİMOLOJİ

 İngilizce'de Mitoloji Deyimleri

 ENTELLEKTÜEL GÜC İÇİN

Bir Kadınyiyenin Öğleden Sonrası

Mizah/Hiciv

POPÜLER-BİLİMSEL "UZAY & UZAYLILAR" SİTEMİZ

bknz EVREN - UZAY - KURGUBİLİM

KİŞİSEL SAYFALAR

 

 

bknz "Dünya Atasözleri" -- dünya atasözleri copyright Doç. Dr. Yalçın İzbul (2014) dünya atasözleri mail  "Practical English For Turkish Speaking ESL/EFL Students" çalışmalarımız çerçevesinde, bu bir "Eğlen-Öğren" İngilizce eğitim çalışmasıdır.